Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Uw nabestaanden krijgen geen bedrag, maar Monuta regelt samen met uw nabestaanden uw uitvaart in Nederland. U kiest een dienstenpakket én een vrij te besteden bedrag. Het vrij te besteden bedrag is te gebruiken voor kosten met betrekking tot de uitvaart die niet onder het dienstenpakket vallen.

Wat is verzekerd?

Uw verzekering bestaat uit een dienstenpakket én een door u zelf gekozen vrij te besteden bedrag. Diensten en producten die niet in het dienstenpakket zitten, zoals grafrechten en crematiekosten, betalen uw erfgenamen uit het vrij te besteden bedrag.

Extra informatie

Het dienstenpakket bestaat onder andere uit persoonlijke begeleiding van de nabestaanden door een Monuta uitvaartverzorger, de standaard uitvaartkist die bij dit dienstenpakket hoort, vervoer van de plaats van overlijden naar uw woonplaats in Nederland (waar ter wereld u ook bent) en opbaring in het uitvaartcentrum van Monuta of bij u thuis.

Keuze uitvaartverzorger

U kiest er voor dat uw uitvaart door Monuta wordt verzorgd. Kiezen uw nabestaanden voor een andere uitvaartverzorger? Dan vervalt het dienstenpakket. Uw nabestaanden krijgen een vastgesteld bedrag dat wij overmaken op basis van nota’s die met uw uitvaart te maken hebben.

Extra informatie

Wilt u dat uw nabestaanden zelf de uitvaartverzorger kiezen én altijd het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd krijgen? Kies dan de Monuta Uitvaart Geld-verzekering.

Speciaal kenmerk

De ongevallendekking keert € 2.500,- extra uit voor uw uitvaart als uw overlijden een rechtstreeks gevolg is van een ongeval. De rechtsbijstandsdekking is voor als uw erfgenamen gezamenlijk betrokken zijn in een geschil met een derde partij dat te maken heeft met uw overlijden of uw uitvaart.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u de premie niet betaalt. Bij zelfdoding binnen 24 maanden na de ingangsdatum. In geval van oorlog, natuurrampen, atoomkernreacties, fraude, verzwijging of het doorgeven van onjuiste informatie bij uw aanvraag. In de voorwaarden leest u wat er gebeurt in bovenstaande situaties.

Extra informatie

In het geval van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen ter voorbereiding hiervan volgen wij voor de uitkering het protocol van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Waar moet ik op letten?

Een uitvaart is persoonlijk en voor iedereen anders, de uitvaartkosten zijn daarom ook voor iedereen anders. Controleer op www.monuta.nl/uitvaartkostenmeter of met uw verzekeringsadviseur regelmatig of uw verzekering nog bij uw wensen past.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen u vragen over uw gezondheid en/of de gezondheid van de personen waarvoor u de verzekering afsluit. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de voorwaarden van uw verzekering of wij bieden u een alternatief product aan.

Extra informatie

Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om een verzekering af te sluiten voor de financiering van een afscheid met een goed gevoel. Bij sommige aandoeningen hanteren wij een wachttijd voordat u verzekerd bent. Overlijdt u binnen de wachttijd, dan ontvangen uw nabestaanden 80% van de premie terug.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Premie

U kiest zelf op basis van uw uitvaartwensen welke verzekering u afsluit voor uw uitvaart. Uw premie hangt onder andere af van de gekozen verzekering, uw leeftijd en de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie tot uw 85e verjaardag.

Extra informatie

Het is ook mogelijk om de premie tot uw 65e verjaardag te betalen. De premie wijzigt tijdens de looptijd door de jaarlijkse indexering.

Indexering

In­dexe­ring De premie wijzigt jaarlijks door de prijsontwikkelingen van uitvaartdiensten en -producten. Om in de toekomst de afgesproken diensten en producten voor uw uitvaart te kunnen leveren, passen we de waarde van het dienstenpakket aan.

Extra informatie

U kunt er ook voor kiezen om uw verzekering niet te indexeren. Uw dienstenpakket wordt dan omgezet in een verzekerd bedrag. U ontvangt dan een nieuwe polis waarop het verzekerde bedrag staat vermeld.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf het moment dat u de uitvaartverzekering afsluit én u de eerste premie heeft betaald. Ook na uw 85e verjaardag waarop de premiebetaling stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt het vrij te besteden bedrag verhogen of verlagen. Als u de verzekering wilt stopzetten, zijn er twee mogelijkheden. U kunt de verzekering premievrij maken, dan blijft er een bedrag bij ons gereserveerd voor uw uitvaart. U kunt de verzekering ook afkopen, dan keren wij een bedrag aan u uit.

Extra informatie

Als u uw verzekering premievrij maakt of afkoopt, betaalt u daarvoor kosten. Het is mogelijk dat door de kosten geen waarde overblijft. De actuele kosten vindt u op www.monuta.nl/opzeggen.