Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De aflopende reis- en anuleringsverzekering geldt voor de duur van de reis.Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Of voor andere reisgenoten met wie je op reis gaat.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Keuze: bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 5.000. Er geldt een eigen risico van € 50 of € 75 per gebeurtenis, afhankelijk van de door jou gekozen dekking. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal € 750. Bij het vaststellen van het schadebedrag wordt er gebruik gemaakt van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je bijvoorbeeld op wintersport? En heb je bijzondere (winter)sporten meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op je zorgverzekering. Ook schade aan eigen of huurmateriaal is verzekerd tot € 350.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis. Schade aan, of diefstal van, je vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat, of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk. Of bij fraude.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

€ 50 of € 75 per gebeurtenis, afhankelijk van de door jou gekozen dekking.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van je reisbestemming.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op je spullen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je vakantie.