Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de aanschafwaarde als de schade ontstaat: 1) binnen 7 jaar na afgifte van het 1e kentekenbewijs; 2) binnen 1 jaar na overschrijving op jouw naam; 3) de oorspronkelijke cataloguswaarde niet hoger is dan € 50.000,-; 4) je de originele aankoopnota van een BOVAG-bedrijf of merkdealer kunt overhandigen.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Hou er wel rekening mee dat er een verhoogd eigen risico in rekening gebracht wordt, als je de schade laat herstellen door een niet geselecteerd herstelbedrijf.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem, natuurgeweld of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie via een aangesloten garage.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Ook schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent ook verzekerd tot maximaal € 500,- voor de kosten van vervanging van je autosleutels en/of autosloten, vanwege diefstal van uw autosleutels uit een pand (hierbij dient er wel sprake te zijn van braak) of vanwege gelwelddadige beroving.

Eigen risico

Het standaar eigen risico is € 0,- per gebeurtenis. Er geldt een hoger eigen risico bij reparatie door een niet geselecteerd herstelbedrijf.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.