Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer (bromfiets). Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor onder andere brand, storm en aanrijding.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de oldtimer technisch of economisch total loss is. In die gevallen vergoeden wij de waarde van de oldtimer minus de waarde van de restanten. 

Extra informatie

Met technisch total loss van de oldtimer bedoelen wij dat de oldtimer technisch niet meer in staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de oldtimer direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Diefstal of total loss

Schade door (een poging tot) diefstal is niet verzekerd. Bij total loss (door bijvoorbeeld aanrijding) krijg je de verzekerde taxatiewaarde. Dit is de waarde uit een taxatierapport. Let op± het taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. En het rapport en de taxateur moeten voldoen aan bepaalde eisen. 

Extra informatie

Is het taxatierapport ouder dan 3 jaar? Of voldoet het rapport of de taxateur niet aan onze eisen? Dan kijken wij naar de taxatiewaarde en de dagwaarde van de oldtimer. En dan verogedne wij de laagste van die twee waarden.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Schade aan eigen oldtimer

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen oldtimer. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Helm en kleding

Schade aan helm en kleding door een van buiten komende schadeoorzaak, waarbij de oldtimer betrokken is, is verzekerd. Ook schade ontstaan tijdens het op-/afstappen van de oldtimer, het tanken van de oldtimer of tijdens het uitvoeren van noodreparaties aan de oldtimer is verzekerd. Per opzittende wordt maximaal € 350 per schadegebeurtenis vergoed.

Keuze: Aanvullende keuzedekking

Je kunt de WA/Diefstal/Aanrijding-dekking uitbreiden met de Ongevallen opzittenden-dekking. Deze dekking keert een afgesproken bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit, naar aanleiding van een ongeval met de oldtimer.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Hulpverlening na een ongeval

Niet verzekerd.

Inbraak

Diefstal en joyrijden zijn niet verzekerd.

Ruitschade

Niet van toepassing.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) geldt geen eigen risico. Bij schade aan je oldtimer is het eigen risico € 125 per claim.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade als u minder dan 6 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.