Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal. De premie voor de doorlopende fietsverzekering betaal je per jaar of per maand.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Je krijgt de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare (elektrische) fiets. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden. Er wordt bijvoorbeeld maximaal 4 keer per verzekeringsjaar hulp verleend. 

Keuze: schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal is verzekerd.

Keuze: schade aan je fiets

Alle schade aan je (elektriche) fiets is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met je (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als je een fietsslot met het ART-keurmerk gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico als je (elektrische) fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 25,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via verzekeringen@kralwesten.nl.