Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn. Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: Je krijgt altijd hulp van de Allianz Global Assistence Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast ben je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Keuze: medisch

Je hebt reacht op vergoeding van je medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. Bij diefstal van een smartphone, tablet of laptop krijg je van ons een refurbished toestel met dezelfde specificaties, mits deze beschikbaar is. BIj het vaststellen van het schadebedrag wordt er gebruik gemaakt van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je op wintersport of beoefen je een bijzondere sport? Hiermee ben je verzekerd voor hulpverlening of medische kosten als je een ongeval krijgt tijdens de beoefening ervan. De dekking Medische kosten moet ook zijn afgesloten. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. 

Extra informatie

Een overzicht van de bijzondere (winter)sporten vind je in de polisvoorwaarden.

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: ongevallen

Krijg je tijdens je reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

We vergoeden de kosten die de reisorganisatie jou in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, ontvang je een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Keuze: reisadvies van de overheid

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen per land met behulp van kleuren. Wijzigt een kleur naar oranje of rood, dan krijg je de kosten van annuleren vergoed als je de dekking 'Terreuraanslagen en natuurrampen' heeft afgesloten en je binnen 4 weken naar dat gebied reist. De reis moet zijn geboekt voor de aanslag of ramp plaatsvond.

Keuze: Rechtsbijstand

Je bent hiermee verzekerd van juridische hulp in het buitenland. Juridische hulp wordt binnen Europa zonder maximum vergoed. Buiten Europa is dat tot € 50.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht het op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking als je reis te maken heeft met je beroep of werk, ook als stagiair.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk gedragen hebt ten opzichte van je reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Afhankelijk van de gekozen variant geldt voor de rubriek Bagage een eigen risico per gebeurtenis van: Budget (€ 75,-), Comfort (€ 50,-) of Premium (€ 0,-). Voor rechtsbijstand is het eigen risico € 250,- als je wilt dat er een externe rechtshulpverlener wordt ingeschakeld in plaats van een eigen juridisch specialist.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Extra informatie

Woon je in België of Duitsland en heb je geen Nederlandse basis zorgverzekering, dan vergoeden wij maximaal € 30.000,- aan medische kosten.

Vooraf toestemming voor de kosten

Gebeurt er iets en heb je hulp nosig? Bel dan altijd eerst de Alarmcentrale. Als je dit niet doet, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit Europa of Wereld. Europa is inclusief alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland ben je verzekerd als je minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zo veel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden vind je per gebeurtenis de termijn waarbinnen je de schade moet melden. Daar vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als jij of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer op het huisadres. De reis mag maximaal 60 dagen duren, tenzij er een ander aantal dagen op het polisblad staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.