Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Eigen risicoverzekering Autohuur vergoedt het eigen risico en de ingehouden borg bij schade aan een gehuurde auto, motor of camper.

Wat is verzekerd?

Je ontvangt een vergoeding van het eigen risico dat de verhuurder jou in rekening brengt bij diefstal of schade aan een gehuurde auto, motor of camper.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 6.000,-.

Eigen risico

Als je een auto, motor of camper huurt, dan is het verplicht dat deze een cascoverzekering heeft. In de meeste gevallen zit er een eigen risico op deze cascoverzekering. Met de Eigen risicoverzekering Autohuur is dit eigen risico verzekerd.

Extra informatie

De Eigen risicoverzekering Autohuur vergoedt alleen het eigen risico van de schade die onder de dekking valt van de cascoverzekering.

Borg

Bij het huren van een auto, motor of camper betaal je een waarbrogsom, meestal met een creditcard. Inhouding van deze borg bij diefstal of schade aan de auto is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt je in de voorwaarden.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Cascoverzekering

Wij keren niet uit als de verhuurder geen cascoverzekering heeft gesloten voor de gehuurde auto, motor of camper of als de cascoschade hier niet op is verzekerd.

Gebruik voertuig

Wij keren niet uit als je schade veroorzaakt door gebruik van het voertuig dat volgens het huurcontract niet is toegestaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij verwachten dat je voorzichtig met je gehuurde auto, motor of camper omgaat. Als blijkt dat je hier onvoorzichtig mee bent omgegaan, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding is € 6.000,- voor het eigen risico en de borg samen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is geldig in het gebied waar ook het huurcontract geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, beantwoord je onze vragen eerlijk. Je hoort zo veel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. Je stuurt ons bij schade het huurcontract en het bewijs dat het risico en/of de waarborgsom is ingehouden.

Extra informatie

In de voorwaarden vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via automatische incasso, of je maakt het bedrag zelf over. Je dient de premie te hebben betaald om schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bent verzekerd tijdens de periode dat je het voertuig huurt. De ingangsdatum en einddatum staan op het huurcontract. De maximale duur van de verzekering is 45 dagen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen, als de verzekering langer duurt dan dan een maand. Neem hiervoor contact met ons op.