Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt er voor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn. je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag. je sluit de verzekering af voor een bepaalde periode.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: je krijgt altijd hulp van de Allianz Global Assistence Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast ben je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering.

Bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. Er gelden maximale vergoedingen. Bij het vaststellen van het schadbedrag wordt er gebruik gemaakt van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je op wintersport of beoefen je een bijzondere sport? En heb je medische kosten en bagage meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekering. 

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer, krijg je hulp. Als het nodig is, dan vergoeden we vervangend vervoer. Ook vergoeden we het vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: ongevallen

Krijg je tijdens de reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

We vergoeden de kosten die de reisorganisatie jou in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken of bij vertraging van het openbaar vervoer op de heenreis van meer dan 8 uur, ontvang je een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (kleurcode rood of oranje)? Dan is de reis verzekerd.

Keuze: samengestelde reis

Bij een reis waarvan je zelf de verschillende onderdelen hebt samengesteld (bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto) vergoeden wij de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis uit de voorwaarden? Dan vergoeden wij de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken. 

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Afhankelijk van de afgesloten dekking geldt voor Bagage een eigen eigen risico van € 0,-, € 50,- of € 75,- per gebeurtenis. Bij Medische kosten geldt een eigen risico van € 500,- voor pakket A.

Maximale vergoeding

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden. 

Extra informatie

Woon je in België of Duitsland en heb je geen Nederlandse basis zorgverzekering, dan vergoeden wij maximaal € 30.000,- aan medische kosten.

Sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit vier verzekeringsgebieden: 1. Europa, 2. Wereld excl. VS en Canada, 3. Wereld incl. VS en Canada en 4. Nederland. Tot Europa rekenen we ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van diefstalof vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden vind je per gebeurtenis de termijn waarbinnen je de schade moet melden. Daar vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via automatische incasso of overschrijving. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis, zoals vermeld op het polisblad. Loop je vertraging op met het openbaar vervoer of beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met ons op.