Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je met een klas, team of groep op reis bent. De Groeps- en schoolreisverzekering geldt voor de duur van de reis. De verzekering wordt door de organisator afgesloten voor alle personen die mee gaan met de reis of met het uitje.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan jou en de andere groepsleden. BIjvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast zijn de leden van de groep verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Medisch

Alle groepsleden hebben recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Het verplichte eigen risico van de zorgverzekering valt ook onder de dekking. We vergoeden het verschil tussen zorgkosten die een groepslid moet betalen en waarvoor met al via de zorgverzekering verzekerd is.

Keuze: bagage

Verzekerden zijn verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van bagage. De maximale vergoeding is € 1.000,-. Bij het vaststellen van het schadebedrag wordt er gebruik gemaakt van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je met de groep op wintersport? Of beoefenen jullie een bijzondere sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische kosten, als een van de groepsleden een ongeval krijgt tijden de beoefening van die sport.

Ongevallen

Als een van de groepsleden tijdens de reis een ongeval krijgt, waardoor hij blijvend invalide wordt of overlijdt, dan keren wij een vast bedrag uit.

Rechtsbijstand

Met dit onderdeel van de verzekering ben je als organisator verzekerd voor geschillen die in verband met de reis of het uitje zijn ontstaan. Daarnaast ontvangen alle groepsleden juridische ondersteuning bij het verhalen van schade aan hun spullen.

Aansprakelijkheid

Wij vergoeden de schade die is toegebracht aan anderen of de spullen van anderen waarvoor een van de verzekerden aansprakelijk is. De vergoeding is maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de polisvoorwaarden.

Pech op reis

Pech met het vervoermiddel waarmee de reis wordt uitgevoerd, is niet verzekerd.

Kortlopende annuleringsverzekering

Kosten voor het annuleren of afbreken van de reis worden niet vergoed.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (kleurcode rood of oranje)? Dan is je reis niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als verzekerde ons opzettelijk probeert te misleiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij verwachten dat alle groepsleden voorzichtig met hun bagage omgaan. Als blijkt dat zij zich niet verantwoordelijk hebben gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijgen zij mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico bij bagage is € 75,-.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de groeps- of schoolreisverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden. Voor ongevallen geldt dat de maximale vergoeding voor de hele groep € 2.500.000,- is.

Sporten

Bij deelname aan gevaarlijke gevechts- en verdedigingswedstrijden en het beoefenen van gevaarlijke sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor reizen binnen Europa. Tot Europa rekenen wij ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden vind je per gebeurtenis de termijn waarbinnen je de schade moet melden. Daar vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over. Je dient de premie te hebben betaals om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis, zoals vermeld op het polisblad.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met ons op.