Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Uw inboedel is verzekerd bij schade. U kunt kiezen uit de dekking Inboedel Basis of Inboedel Plus. De basisdekking biedt u dekking voor de meeste voorkomende risico's zoals brand, diefstal en lekkage. De plusdekking biedt u daarnaast ook dekking voor schade veroorzaakt door andere onvoorziene gebeurtenissen, zoals schade door vallen, stoten of botsen

Extra informatie

Daarnaast kunt u de verzekering uitbreiden met een aantal aanvullende verzekeringen.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, kleding, keukengerei, gordijnen. Ook sieraden, (audio-)apparatuur en bijzondere bezittingen (zoals kunst en verzamelingen) zijn standaard (tot een maximum) meeverzekerd.

Extra informatie

U kunt de verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen voor Glas, Sieraden, Foto-, video-, audio- en computerapparatuur, Bijzondere bezittingen, Sportuitrusting, Mobiele telefoons/apparaten, Buiten de woning, Eigenaarsbelang, Kantoor- en praktijkinventaris.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Uw inboedel is verzekerd op basis van de gegevens die u bij het afsluiten heeft opgegeven en de gegevens die wij door middel van het Infofoliorapport opgevraagd hebben. Wij vergoeden schade op basis van nieuwwaarde, maar kunnen hier een bedrag van af trekken wegens veroudering of slijtage. 

Extra informatie

Soms krijgt u toch de nieuwwaarde, ook al is de dagwaarde lager. Is de dagwaarde meer dan 40% van de nieuwwaarde? Dan vergoeden wij in de meeste gevallen de nieuwwaarde.  Voor bepaalde spullen gelden wel maximale vergoedingen. Check de voorwaarden en de afschrijvingslijst of vraag advies aan een van onze verzekeringsadviseurs.

Contra-expertise na schade

Als wij een expert inschakelen, dan mag u dat ook zelf doen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard tot € 5.000,- verzekerd, ook tegen diefstal. U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat u heeft  opgegeven.

Extra informatie

Wilt u uw sieraden ook buiten de woning verzekeren, dat kan met de aanvullende dekking 'Buiten de woning'.

(Audio-) apparatuur

Foto-, video-, audio- en computerapparatuur is standaard tot € 15.000,- verzekerd, ook tegen diefstal. U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat u heeft opgegeven. 

Extra informatie

Wilt u uw foto-, video-, audio- en computerapparatuur ook buiten de woning verzekeren, dan kan dat met de aanvullende dekking 'Buiten de woning'. Dit geldt niet voor mobiele telefoons/apparaten. Deze kunnen apart worden meeverzekerd met de aanvullende dekking 'Mobiele telefoons/apparaten'. U bent an ook verzekerd voor schade door vallen of stoten.

Keuze: spullen buiten huis

Voor een ruimere dekking kunt u kiezen voor de 'Buiten de woning' dekking. Deze dekking geldt buiten de woning, overal op de wereld.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is alleen verzekerd als u gekozen heeft voor Inboedel Plus.

Extra informatie

Dit geldt niet voor mobiele telefoons/apparaten Dit kunt u met de aanvullende dekking meeverzekeren.

Keuze: Sportuitrusting

Met deze dekking is de sportuitrusting ook buiten de woning verzekerd tot het gekozen verzekerd bedrag. Deze dekking geldt overal op de wereld.

Verhuur

U kunt kiezen voor (gedeeltelijke) verhuur. Bijvoorbeeld als u uw woning tijdelijk verhuurt via Airbnb of als u een Bed & Breakfast runt. Check uw polisvoorwaarden of vraag een van onze verzekeringsadviseurs om advies.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook opzettelijk veroorzaakte schade is niet verzekerd.

Buiten het perceel

Uw spullen buiten het perceel zijn niet verzekerd. Dit kunt u beperkt bijverzekeren.

Glas

Schade aan ruiten in uw woonhuis is standaard niet verzekerd. Heeft u een huurhuis en moet u zelf een glasverzekering afsluiten, dan kan dit met de aanvullende dekking Glas.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden of vraag een van onze verzekeringsadviseurs om advies.

Eigen risico

Er is geen eigen risico voor schades die onder de Inboedel Basisdekking vallen. Voor schades die onder de Inboedel Plusdekking vallen is een eigen risico van € 150,- van toepassing. Bij schade door storm aan huurdersbelang geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Aanbouw en verbouw

Bij aanbouw en verbouw is uw inboedel gewoon verzekerd. Maar als uw woonhuis tijdens de aanbouw of verbouw onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Check uw polisvoorwaarden of vraag een van onze verzekeringsadviseurs om advies.

Onbewoond of gekraakt

Is uw woning gekraakt, of langer dan 3 maanden onbewoond? Dan bent u beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Inboedel op een ander adres

Uw inboedel op een ander adres is maximaal 3 maanden beperkt gedekt. Check uw polisvoorwaarden of vraag een van onze verzekeringsadviseurs om advies. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/je spullen in uw huis in Nederland. Is uw inboedel tijdelijk ergens anders, dan is er in een aantal situaties dekking gedurende maximaal 3 maanden (zie de polisvoorwaarden)

Extra informatie

Bevindt uw inboedel zich tijdelijk buiten Nederland, maar binnen Europa? Dan is uw inboedel verzekerd tegen schade door brand, brandblussing, schroeien, blikseminslag, overspanning door bliksem en ontploffing.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.