Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto of motor. Met onze pechhulp kun je rekenen op professionele hulp bij pech, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Extra informatie

Onze pechhulp is kentekengebonden. Dat wil zeggen dat je auto of motor voor pech is verzekerd. Het maakt dus niet uit als bijvoorbeeld je partner of kinderen van het voertuig gebruik maken.

Wat is verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen naar de garage en vervangend vervoer.

Keuze: pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen of vervoer terug naar Nederland. Lukt het niet om je auto binnen 48 uur te reparren, dan heb je afhankelijk van de voorgenomen verblijfduur, recht op vervangd vervoer voor maximaal 30 dagen.

Extra informatie

Bij reparatie binnen 48 uur, maar niet op dezelfde dag, heb je recht op vergoeding van de hotelkosten voor maximaal 2 dagen.

Keuze: Woonplaats

Hiermee ontvang je ook hulp bij pech in he eigen woonplaats.

Keuze: Vervangende motor

Heb je bij pech recht op vervangend vervoer? Dan heb je met deze verzekering de mogelijkheid te kiezen voor een vervangende motor in plaats van de standaard vervangende auto.

Keuze: Pechhulp voor de aanhanger

Met deze aanvuling is ook pech aan de aanhanger verzekerd.

Extra informatie

Bij pech aan de auto wordt een eventueel aangekoppelde aanhanger ook getransporteerd. Ook zonder deze aanvulling.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Vervangend vervoer

Bij vervangend vervoer worden de kosten van de brandstof, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, aanvullende verzekeringen en de extra kosten door het niet op de juiste manier inleveren van de gehuurde auto niet vergoed.

Brandstof

Hulpverlening die nodig is omdat het voertuig niet meer kan rijden door het bevriezen van de brandstof of tekort aan brandstof is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Hulpverlening en kosten die je maakt zonder toestemming van de alarmcentrale zijn niet verzekerd.

Onderdelen

De kosten van onderdelen en vloeistoffen die nodig zijn bij het verlenen van de pechhulp worden niet vergoed.

Onderhoud voertuig

Er wordt geen pechhulp verleend als het voertuig niet goed onderhouden is.

Aantal keren pechhulp

Je hebt maximaal zeven keer per jaar recht op pechhulp. met een maximum van vijf keer in de eigen woonplaats. Je hebt maximaal twee keer per jaar recht op vervangend vervoer.

Extra informatie

Voor het buitenland geldt een maximum van twee keer hulp per jaar voor repatriëring van het voertuig.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland of in Europa, in of exclusief hulp in je woonplaats.

Extra informatie

De Azoren, Madeira, de Balearen en Canarische eilanden vallen niet onder "Europa". Er is ook geen dekking in het Aziatische gedeelte van Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld pech zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale en volg hun aanwijzingen op. En als je een ander voertuig koopt, geef dit dan zo snel mogelijk door.

Extra informatie

In de voorwaarden vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.