Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van DAS na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van je vervoermiddel. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, je partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer. Bijvoorbeeld met een auto, een fiets of als voetganger.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan je auto, boot, fiets of spullen.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Keuze: conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je vervoermiddel. Of bij conflicten over verzekeringen van je vervoermiddel.

Extra informatie

Bij een tweedehands auto is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Waar ben ik gedekt?

Wanneer er schade aan jou is toegebracht zonder dat er een overeenkomst tussen jou en de tegenpartij is gesloten of er is sprake van een strafzaak, dan krijg je juridische hulp in alle landen ter wereld. In de overige gevallen krijg je juridische hulp in Europa en landen rond de de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na het moment van opzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.