Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Wat is verzekerd?

Letsel dat werknemers oplopen bij deelname aan het verkeer.

Extra informatie

De verzekering geeft dekking aan een verzekerde voor de schade die hij lijdt tijdens de uitoefening van werkzaamheden voor u of in gevallen die daarmee volgens de rechtspraak op één lijn te stellen zijn.

Niet nakomen zorgplicht

Als een werknemer tijdens het werk een verkeersongeval krijgt, bent u als werkgever meestal verplicht om alle schade te vergoeden.

Keuze: lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is standaard verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade als deze in ontstaan of mogelijk is geworden door het niet of niet goed dragen van een autogordel of helm.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzeggen kan schriftelijk of via verzekeringen@kralwesten.nl.