Uitvaartverzekering in geld: Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering van Yarden Wat is wel en niet gedekt door deze uitvaartverzekering in geld?

icon_wat-is-een

Wat is een uitvaartverzekering in geld?

Deze verzekering keert een bedrag uit als u overlijdt. Met dit geld kunnen uw nabestaanden (een deel van) uw uitvaart betalen.
icon_voor-wie

Voor wie?

U verzekert de uitvaart van uzelf en/of uw partner. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 105 jaar.

Extra informatie

U kunt ook iemand anders dan uw partner verzekeren. Kinderen zijn vanaf 20 weken zwangerschap tot 6 maanden na de geboorte automatisch meeverzekerd voor een verzekerd bedrag van € 2.500,- voor uitvaart gerelateerde diensten. Daarna moet een kind zijn aangemeld om verzekerd te zijn. Kinderen kunnen tot 21 jaar gratis meeverzekerd worden.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door het verhogen van het verzekerd bedrag en indexering. Dit bedrag kan lager worden als u het verzekerd bedrag verlaagt.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Yarden keert niet uit bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Ook niet als er sprake is van zelfdoding binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering.
icon_let-op

Let op

Met het afsluiten van de verzekering bent u automatisch lid van Yarden Vereniging. Als lid komt u in aanmerking voor 10% ledenvoordeel. Yarden Uitvaartzorg B.V. biedt dit voordeel over het deel van het verzekerd bedrag dat bij Uitvaartzorg B.V. wordt besteed aan uw uitvaart.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

Wanneer de verzekerde terminaal ziek is kan 50% van het verzekerd bedrag voor het overlijden worden uitgekeerd. Deze uitkering geldt alleen wanneer deze uitvaartverzekering is opgebouwd uit een verzekering in geld.
icon_medisch

Gezondheid

Yarden schat het gezondheidsrisico in. Yarden stelt u vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben of u de verzekering kunt afsluiten.
icon_premie

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt.

Extra informatie

U kunt kiezen voor premiebetaling tot in het jaar dat u 65 wordt of tot in het jaar dat u 85 wordt. Ook kunt u kiezen voor premiebetaling gedurende 10, 20 of 30 jaar. De premies in één keer betalen kan ook. Dit noemen we een koopsom.
icon_stijging

Indexering

Het verzekerd bedrag (de uitkering) stijgt jaarlijks met een variabel percentage tot een maximum verzekerd bedrag van € 20.000. Door indexatie kan de premie tijdens de looptijd jaarlijks stijgen. Zo kunnen uw nabestaanden uw uitvaart blijven betalen, ook als de uitvaartkosten stijgen.

Extra informatie

Het percentage voor indexering is gebaseerd op de verwachte kostenstijging van een uitvaart in de toekomst. Bijvoorbeeld door inflatie.
icon_looptijd

Looptijd

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan soms een waarde. Yarden kan kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot na uw overlijden (bij premievrij maken) of we betalen het aan u uit (bij stoppen).

Extra informatie

Yarden bepaalt wat u precies terugkrijgt (bij stoppen). Er gaan kosten vanaf. U kunt de verzekering tussentijds wijzigen. U kunt uw verzekerd bedrag verhogen en verlagen. U kunt ook de samenstelling van uw verzekering in geld en in natura(sommen) wijzigen. Soms worden hiervoor kosten in rekening gebracht.