Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert geen geld uit, maar betaalt de kosten voor uw uitvaart, tot het bedrag dat u verzekert heeft. Het verzekerd bedrag op deze verzekering moet aan de uitvaart worden uitgegeven. Yarden Uitvaartzorg B.V. kan de uitvaart verzorgen.

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden voor uw uitvaart. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door het verhogen van het verzekerd bedrag en indexering. Dit bedrag kan lager worden als u het verzekerd bedrag verlaagt.

Extra informatie

Er is een flexibele keuze in uitvaartgerelateerde diensten. Yarden Uitvaartzorg B.V. kan de uitvaart verzorgen, maar wij kunnen ook de kosten van de uitvaart betalen als deze door een andere uitvaartverzorger wordt georganiseerd.

Keuze uitvaartverzorger

U kiest zelf een uitvaartverzorger.

Voor wie?

U verzekert de uitvaart van uzelf en/of uw partner. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar.

Extra informatie

U kunt ook iemand anders dan uw partner verzekeren. Kinderen zijn vanaf 20 weken zwangerschap tot 6 maanden na de geboorte automatisch meeverzekerd voor een verzekerd bedrag van € 2.500,- voor uitvaartgerelateerde diensten. Daarna moet een kind zijn aangemeld om verzekerd te zijn. Kinderen kunnen tot 21 jaar gratis meeverzekerd worden.

Wat is niet verzekerd?

  • Yarden keert niet uit bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Ook niet als er sprake is van zelfdoding binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering.

Waar moet ik op letten?

Met het afsluiten van de verzekering bent u automatisch lid van Yarden Vereniging. Als lid komt u in aanmerking voor 10% ledenvoordeel. Yarden Uitvaartzorg B.V. biedt dit voordeel over het deel van het verzekerd bedrag dat bij Uitvaartzorg B.V. wordt besteed aan uw uitvaart.

Waar ben ik gedekt?

Met deze verzekering bent u in de hele wereld gedekt.

Extra informatie

De kosten van de begrafenis of crematie in het buitenland worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de uitvaartverzekering. De uitvaartondernemer in Nederland kan echter geen uitvaart regelen in het buitenland, dus u moet zelf een lokale uitvaartondernemer regelen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Yarden schat het gezondheidsrisico in. Yarden stelt u vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben of u de verzekering kunt afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt.

Extra informatie

U kunt kiezen voor premiebetaling tot in het jaar dat u 65 wordt of tot in het jaar dat u 85 wordt. Ook kunt u kiezen voor premiebetaling gedurende 10, 20 of 30 jaar.

Indexering

Het verzekerd bedrag (de uitkering) stijgt jaarlijks met een variabel percentage tot een maximum verzekerd bedrag van € 20.000. Door indexatie kan de premie kan tijdens de looptijd jaarlijks stijgen. Zo kunnen uw nabestaanden uw uitvaart blijven betalen, ook als de uitvaartkosten stijgen.

Extra informatie

Het percentage voor indexering is gebaseerd op de verwachte kostenstijging van een uitvaart in de toekomst. Bijvoorbeeld door inflatie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan soms een waarde. Yarden kan kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot na uw overlijden (bij premievrij maken) of we betalen het aan u uit (bij stoppen).

Extra informatie

Yarden bepaalt wat u precies terugkrijgt (bij stoppen). Er gaan kosten vanaf. U kunt de verzekering tussentijds wijzigen. U kunt uw verzekerd bedrag verhogen en verlagen. U kunt ook de samenstelling van uw verzekering in geld en in natura(sommen) wijzigen. Soms worden hiervoor kosten in rekening gebracht.