Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering is je fiets verzekerd tegen diefstal, schade aan je fiets, juridische hulp en pechhulp.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je (elektrische) fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Als je fiets wordt gestolen of als de kosten van de reparatie hoger zijn dan de waarde, dan is je fiets total loss. Je krijgt dan de eerste 3 jaar de verzekerde waarde van je fiets. Na 3 jaar vergoeden wij de verzekerde waarde met aftrek een vaste afschrijving per jaar. Na 8 jaar vergoeden we de tot maximaal 20% van de verzekerde waarde.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je Pechhulp meeverzekert. Je bent verzekerd in Nederland en tot 30 kilometer over de grens met België en Duitsland.

Extra informatie

Als je binnen 1 kilometer van je woonadres bent, dan ben je niet verzekerd.

Schade door diefstal

Als je fiets, of onderdelen van je fiets, worden gestolen, dan heb je recht op vergoeding van je schade.

Schade aan je fiets

Alle schade aan je (elektrische) fiets is verzekerd. Ook als je de schade zelf veroorzaakt hebt. We vergoeden de reparatiekosten van de beschadiging. We vergoeden nooit meer dan het verzekerd bedrag. Bij schade aan je fiets krijg je voor maximaal 3 dagen een vergoeding van maximaal € 5,- per dag voor een leenfiets en maximaal € 8,50 per dag voor een e-bike.

Juridische hulp

Als een ander schade veroorzaakt aan jou als fietser of aan jouw fiets, dan helpen we je om je schade door de veroorzaker te laten betalen. Dat geldt ook voor personen die met jouw toestemming op jouw fiets reden. Je krijgt dan juridische hulp.

Extra informatie

De uitvoering van de juridische hulp gebeurt door specialisten van rechtsbijstandsverzekeraar DAS.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met je (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Losse spullen

Losse fietstassen, mandjes, kinderzitjes, afneembare fietscomputers en GPS of navigatieapparatuur.

Slijtage

Sommige onderdelen van een fiets slijten door normaal gebruik, door het weer of door slecht onderhoud. Die schade is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als je een fietsslot met het ART-keurmerk gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico als je (elektrische) fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 25,- per schade.

Pechhulp

Wij verlenen maximaal 4 keer per verzekeringsjaar hulp en bieden geen hulpverlening als je binnen één kilometer van je woonadres bent.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd voor diefstal van je fiets. Juridische hulp krijg je in heel Europa. Pechhulp krijg je in heel Nederland en tot 30 kilometer over de grens met België en Duitsland.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per mail of een privébericht op social media.