Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de WA-verzekering ben je verzekerd tegen schade die je met je bestelauto veroorzaakt bij een ander. De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Met de Volledig Cascodekking ben je naast de WA-verzekering verzekerd voor bijna alle schades aan je eigen bestelauto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd tegen schade die je met je bestelauto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Als je na een ongeluk niet verder kunt rijden met je auto, dan vervoeren wij je auto, de bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland.

Extra informatie

In het buitenland: Berging en vervoer naar een garage of zonodig repatriering. Vergoeding van kosten voor doorreis naar de eerstvolgende bestemming of voor de terugreis per trein.

Diefstal of total loss

Je krijgt bij diefstal en total loss van de bestelauto binnen 1 jaar na aanschaf de aanschafwaarde vergoed tot maximaal € 70.000,- inclusief BTW.

Extra informatie

Je bestelauto moet je gekocht hebben bij een BOVAG Autobedrijf of merkdealer. De regeling vervalt wanneer je bestelauto ouder is dan 6 jaar. Daarna ontvang je de dagwaarde. Bij diefstal van je bestelauto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was. 

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Maak je gebruik van ons herstelnetwerk dan heeft dat wel voordelen zoals een lager of geen eigen risico en gratis vervangend vervoer tijdens de herstelperiode.

Extra informatie

Bij schadeherstel door een bij Schadegarant aangesloten hersteller krijg je gratis vervangend vervoer en heb je geen eigen risico. Dit geldt niet bij ruitschade.

Schade door brand en natuur

Je bestelauto is verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

Wij vergoeden herstel of vervanging van je ruit.

Inbraak

Je bestelauto is verzekerd tegen schade door (een poging tot) diefstal, diefstal uit de auto (inbraak). Er kunnen beveiligingseisen gelden. Als deze eisen niet worden gevolgd, dan is er geen dekking voor schade door diefstal.

Schade aan eigen auto

Je bestelauto is verzekerd tegen alle schade door een aanrijding aan je eigen bestelauto. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Of je dit mee kan verzekeren, hangt af van het bouwjaar van je bestelauto. Je kunt kiezen uit Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa.

Extra informatie

Er is geen dekking voor pechhulp in je eigen woonplaats.

Keuze: Schadeverzekeringen inzittenden

Je kiest zelf of je je Volledig Cascoverzekering uit wil breiden met de Schadeverzekering Inzittenden. Dan vergoeden we materiële en letselschade voor jezelf als bestuurder en je medepassagiers bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig aan is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere opzet, bij rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van alcohol of drugs, tijdens verhuur van of vervoer met je auto tegen betaling.

Extra informatie

Als wij volgens de Wet schade aan een tegenpartij moeten betalen terwijl deze schade is uitgesloten kunnen we de schade op je (of de bestuurder) verhalen. Kijk voor een volledig overzicht van de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als er niet aan de beveiligingseisen wordt voldaan, is er geen dekking voor schade door diefstal.

Eigen risico

Bij casco schade geldt er geen eigen risico als je je bestelauto laat repareren bij een bij Schadegarant aangesloten hersteller. Bij ruitvervanging is het eigen risico bij Glasgarant € 125,-. Een harsinjectie is gratis als je deze door Glasgarant laat uitvoeren.

Extra informatie

Buiten het herstelnetwerk is het eigen risico altijd € 500,-.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er een andere regelmatige bestuurder is of als je een andere auto wilt verzekeren. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt elke maand je premie via een automatische incasso.

Extra informatie

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. Je kan maximaal 75% korting opbouwen. Als je schade claimt, dan vervalt de korting (deels). Of je betaalt een toeslag. Bij ruitschade en schade door diefstal, brand en natuur vervalt de korting niet.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail of een privébericht op social media.