Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Je bent verzekerd tegen schade die je met je bestelauto veroorzaakt bij een ander. Schade aan je eigen bestelauto is niet verzekerd. Deze verzekering is wettelijk verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Als je na een ongeluk niet verder kunt rijden met je auto, dan vervoeren wij je auto, de bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland,

Extra informatie

In het buitenland: Berging en vervoer naar een garage of zonodig repatriering. Vergoeding van kosten voor doorreis naar de eerstvolgende bestemming of voor de terugreis per trein.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Of je dit mee kan verzekeren, hangt af van het bouwjaar van je bestelauto. Je kunt kiezen uit Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa

Extra informatie

Er is geen dekking voor pechhulp in je eigen woon- of vestigingsplaats.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

Je kiest zelf of je je WA-verzekering uit wil breiden met de Schadeverzekering Inzittenden. Dan vergoeden we materiële en letselschade voor jezelf als bestuurder en je medepassagiers bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig aan is.mschrijving}

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere opzet, bij rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van alcohol of drugs, tijdens verhuur of vervoer van je auto tegen betaling.

Extra informatie

Als wij volgens de Wet schade aan een tegenpartij moeten betalen terwijl deze schade is uitgesloten kunnen we de schade op je (of de bestuurder) verhalen. Kijk voor een volledig overzicht van de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je een uitgebreidere dekking wilt dan Gewoon ZEKUR WA sluit dan een Extra ZEKUR Beperkt Casco of Extra ZEKUR Volledig Casco af.

Eigen risico

Niet van toepassing

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er een andere regelmatige bestuurder is of als je een andere bestelauto wilt verzekeren. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt elke maand je premie via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per mail of een privébericht op social media.