Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Gewoon ZEKUR Bromfiets WA-verzekering ben je verzekerd tegen schade die je met je bromfiets of snorfiets veroorzaakt bij een ander. De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Met de Extra ZEKUR Bromfietsverzekering ben je naast de WA-verzekering ook verzekerd voor schade aan je eigen brom- of snorfiets.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets of snorfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met je bromfiets of snorfiets veroorzaakt aan anderen, andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Met de Extra ZEKUR Bromfietsverzekering ben je verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal van je bromfiets of snorfiets. Er kunnen beveiligingseisen gelden. Als deze eisen niet worden gevolgd, dan is er geen dekking voor schade door diefstal.

 

Extra informatie

Bij diefstal en total loss van de bromfiets of snorfiets krijg je het eerste jaar na aanschaf door de eerste eigenaar de aanschafprijs vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag op de polis. Daarna is de schadevergoeding afhankelijk van de leeftijd van de bromfiets of snorfiets.

Keuze: schade door brand of natuur

Met de Extra ZEKUR Bromfietsverzekering is je bromfiets of snorfiets verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem of overstroming.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

De Extra ZEKUR Bromfietsverzekering kun je uitbreiden met Aanrijding. Dan is je bromfiets of snorfiets ook verzekerd bij een aanrijding en alle andere gebeurtenissen die schade aan je bromfiets of snorfiets veroorzaken. Ook als de schade je eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere opzet, rijden zonder geldig rijbewijs, door rijden onder invloed van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Extra informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent niet verzekerd als je naast het standaard slot geen ART goedgekeurd slot  gebruikt en er sprake is van (een poging tot) diefstal of joyriding . Dit moet een ART goedgekeurd slot zijn van categorie 3 of hoger.

Eigen risico

Voor Gewoon ZEKUR WA geldt geen eigen risico. Het eigen risico voor de overige dekkingen is € 150,- per gebeurtenis. Bij totaal verlies binnen 12 maanden na aanschaf door de eerste eigenaar is er geen eigen risico. 

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er een andere regelmatige bestuurder is of als je een andere bromfiets of snorfiets wilt verzekeren. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie maandelijks via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. Je kan maximaal 75% korting opbouwen. Als je een schade claimt, dan vervalt de korting (deels). Of je betaalt een toeslag. Als je een diefstalschade claimt, dan heeft dit geen invloed op je korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per mail of een privébericht op social media.