Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering is je fiets verzekerd tegen diefstal, verduistering en de schade die is ontstaan in de periode dat je fiets gestolen is. En je bent verzekerd voor juridische hulp in Europa.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je (elektrische) fiets verzekerd is.

Schade door diefstal

Als je fiets wordt gestolen of verduisterd, dan krijg je de eerste 3 jaar de verzekerde waarde van je fiets. Dit is de aanschafwaarde en staat op je polis vermeld. Na 3 jaar vergoeden wij de verzekerde waarde met aftrek van een vaste afschrijving per jaar. Na 8 jaar vergoeden we de schade tot maximaal 20% van de verzekerde waarde.

Juridische hulp

Als een ander schade veroorzaakt aan jou als fietser of aan jouw fiets, dan helpen we je om je schade door de veroorzaker te laten betalen. Dat geldt ook voor personen die met jouw toestemming op jouw fiets reden. Je krijgt dan juridische hulp.

 

Extra informatie

De uitvoering van de juridische hulp gebeurt door specialisten van rechtsbijstandsverzekeraar DAS.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met je (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Diefstal of total loss

Als je fiets wordt gestolen dan is dit verzekerd bij Gewoon ZEKUR Fiets, Bij Extra ZEKUR Fiets is ook andere schade aan je fiets verzekerd. Bijvoorbeeld als je met je fiets valt en hij raakt daardoor beschadigd.

Pechhulp

Op de Gewoon ZEKUR Fietsverzekering kun je geen pechhulp meeverzekeren. Dit kan wel op de Extra ZEKUR Fietsverzekering.

Schade aan je fiets

Schade aan je fiets zelf is niet verzekerd bij Gewoon ZEKUR Fiets. Dit valt wel onder de dekking van Extra ZEKUR Fiets.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden geen diefstalschade als je fiets niet is voorzien van een ART goedgekeurd slot van categorie 2 of hoger. Is het een slot die niet vast gemonteerd zit, dan moet het frame met een goedgekeurd ART kabelslot van categorie 2 of hoger vastgemaakt worden aan een voorwerp wat verankerd is met de grond.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico als je (elektrische) fiets wordt gestolen.

Extra informatie

Voor racefietsen, ATB’s en MTB’s geldt een eigen risico van 20% van de door ons vastgestelde schade.

 

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd voor diefstal van je fiets. Juridische hulp krijg je in heel Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Extra informatie

De dekking eindigt ook als je fiets gestolen is en wij een uitkering hebben gedaan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per mail of een privébericht op social media.