Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de bestelauto. Dit is een aanvullende dekking bij je ZEKUR Besrelautoverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers. Wij vergoeden schade als je in de bestelauto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de bestelauto.

Overlijden

Overlijdt een passagier of bestuurder van de auto door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen van de passagier of bestuurder een bedrag. Wij vergoeden de werkelijke kosten bij overlijden. Zoals bijvoorbeeld de uitvaartkosten.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke medische kosten tot maximaal  1.000.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan personen in de bagageruimte. Schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of schade ontstaan tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan, of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij betalen minder als je geen veiligheidsgordel draagt. Dit geldt als je daardoor overlijdt, invalide of gewond raakt.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal  1.000.000 per gebeurtenis.

Verzekerd motorrijtuig

Er is alleen dekking als het ongeval of de aanrijding gebeurt met de verzekerde auto die op je polisblad vermeld staat.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Bijvoorbeeld als je een andere bestelauto wilt verzekeren.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is een aanvullende dekking op de ZEKUR Bestelautoverzekering. Je betaalt elke maand je premie via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand. Dit kan via de telefoon, per mail of een privébericht op social media.