Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Gewoon ZEKUR Motor WA-verzekering ben je verzekerd tegen schade die je met je motor veroorzaakt bij een ander. De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Met de Extra ZEKUR Motor Beperkt of Volledig Cascoverzekering ben je naast de WA-verzekering ook verzekerd voor schade aan je eigen motor. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen, andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Als je na een ongeluk niet verder kunt rijden met je motor, dan vervoeren wij je motor, de bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland.

Extra informatie

Dit geldt ook als je in het buitenland bent en je motor is niet binnen 4 werkdagen te repareren. Als je de Extra ZEKUR Motor Volledig Cascoverzekering hebt afgesloten, ben je in het buitenland ook verzekerd voor hulpverlening als er sprake is van motorpech door een mechanisch gebrek.

Keuze: diefstal of total loss

Met de Extra ZEKUR Motorverzekering ben je ook verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal van de motor. Er kunnen beveiligingseisen gelden. Als deze eisen niet worden gevolgd, dan is er geen dekking voor schade door diefstal.

 

Extra informatie

Bij diefstal en total loss van de motor krijg je de occasionwaarde of de dagwaarde vergoed. Dit hangt af van het bouwjaar van de motor, de aankoopdatum en waar je de motor hebt gekocht.

Keuze: schade door brand of natuur

Met de Extra ZEKUR Motorverzekering is je motor verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Keuze: inbraak

Met de Extra ZEKUR Motorverzekering is je motor verzekerd tegen schade door (een poging) tot inbraak of diefstal. Diefstal uit het bagagevak van je motor is ook verzekerd. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. Er kunnen beveiligingseisen gelden. Als deze eisen niet worden gevolgd, dan is er geen dekking voor schade door diefstal.

 

Keuze: schade aan eigen motor

Met de Extra ZEKUR Motor Volledig Cascoverzekering is je motor verzekerd tegen alle schade door een aanrijding aan je eigen motor en alle andere gebeurtenissen die schade aan je motor veroorzaken. Ook als de schade je eigen schuld is.

Keuze: schadeverzekering opzittenden

Je kiest zelf of je je Gewoon of Extra ZEKUR Motorverzekering uit wil breiden met de Schadeverzekering Opzittenden. Dan vergoeden we materiële en letselschade voor jezelf als bestuurder en je medepassagier bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig aan is.

Keuze: Rechtsbijstand

Je kiest zelf of je je Gewoon of Extra ZEKUR Motorverzekering uit wil breiden met Rechtsbijstand. Daarmee krijg je deskundige juridische bijstand wanneer je als motorbezitter betrokken bent bij juridische kwesties rond je motor. Bijvoorbeeld bij een conflict over een reparatie of het verhalen van jouw schade als een ander aansprakelijk is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere opzet of bij rijden zonder rijbewijs, door rijden onder invloed van alcohol of drugs is niet verzekerd. Schade aan banden of door een mechanische storing is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Pechhulp

Pechhulp is niet meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Niet alles is verzekerd. Als je motor niet op slot staat, ben je niet verzekerd voor diefstal. We betalen ook niet bij schade door bijvoorbeeld een mechanische storing of slijtage.

Eigen risico

Het eigen risico op de Beperkt Casco- en Volledig Cascodekking is € 135,- per gebeurtenis. Er is geen eigen risico bij WA, Schadeverzekering Opzittenden en Rechtsbijstand.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er een andere regelmatige bestuurder is of als je een andere motor wilt verzekeren. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie maandelijks via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. Je kan maximaal 75% korting opbouwen. Als je een schade claimt, dan vervalt de korting (deels). Of je betaalt een toeslag. Als je een schade claimt die onder Beperkt Casco valt, dan heeft dit geen invloed op je korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per mail of een privébericht op social media.