Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto. Dit is een aanvullende dekking bij de ZEKUR Autoverzekering.

Wat is verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen en vervangend vervoer naar de garage. Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland. Een ongeval of een gewone reparatie valt niet onder pechhulp.

Keuze: pech in het buitenland

Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland of in Europa.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet, rijden zonder geldig rijbewijs of geldige APK, rijden onder invloed van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Eigen woonplaats

Pechhulp in je eigen woonplaats is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Alarmcentrale. De kosten voor onderdelen die worden vervangen, komen voor eigen rekening.

Auto van 16 jaar of ouder

Voor auto's van 16 jaar en ouder kan je geen pechhulp verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade afhankelijk van je keuze in Nederland of Europa. De Pechhulp geldt niet in je eigen woonplaats, op Vlieland en op Schiermonnikoog. We vergoeden de schade als je minder dan 120 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je een andere auto wilt verzekeren. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Pechhulp is een aanvullende dekking op je ZEKUR Autoverzekering. Je betaalt je premie maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand. Dit kan via de telefoon, per e-mail of een priv├ębericht op social media.