Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze aanvullende dekking op de ZEKUR Bestelautoverzekering krijg je juridische hulp van DAS bij conflicten met betrekking tot je bestelauto. Bijvoorbeeld bij schade aan je bestelauto door een aanrijding, of bij conflicten over de aankoop of reparatie van je bestelauto.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, de gemachtigd bestuurder of passagiers. Het moet gaan om een conflict met betrekking tot je bestelauto.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die iemand anders veroorzaakt aan je bestelauto.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen, die is veroorzaakt door een aanrijding met je bestelauto.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je bestelauto.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, strafzaken, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Zet in het schadeformulier zo veel mogelijk informatie, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Verkeersdeelnemers

Er is alleen dekking als je met je bestelauto aan het verkeer deelneemt. Er is geen dekking voor overige verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.

Verzekerd motorrijtuig

Er is alleen dekking voor het verzekerde motorrijtuig dat op het polisblad van je ZEKUR Bestelautoverzekering staat.

Maximum kosten

De kosten die door de deskundigen van DAS worden gemaakt, worden onbeperkt vergoed. De kosten van externe deskundigen zijn beperkt tot  5.000,-.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij ongelukken in Nederland en Europa

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je een andere bestelauto wilt verzekeren. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is een aanvullende dekking op je ZEKUR Bestelautoverzekering. Je betaalt je premie elke maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen per de eerste dag van de nieuwe maand via telefoon, schriftelijk of per e-mail.