Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze aanvullende dekking op de ZEKUR Autoverzekering en ZEKUR Motorverzekering krijg je juridische hulp van Univé Rechtshulp bij conflicten met betrekking tot je auto of motor. Bijvoorbeeld bij schade aan je voertuig door een aanrijding, of bij conflicten over de aankoop of reparatie van je voertuig.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, de gemachtigd bestuurder of passagiers. Het moet gaan om een conflict met betrekking tot je auto of motor.

Keuze rechtshulpverlener

Als de rechtshulpverlener van Univé Rechtshulp een procedure nodig vindt, dan doet hij die procedure ook voor je. Maar je mag dan ook een andere rechtshulpverlener kiezen. Bijvoorbeeld een advocaat. Er geldt in dat geval wel een maximum vergoeding van kosten.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die iemand anders veroorzaakt aan je auto of motor.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen, die is veroorzaakt door een aanrijding met je auto of motor.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je auto of motor.

Advies bij alle conflicten

Je kunt Univé Rechtshulp altijd bellen of mailen voor advies bij conflicten die onder het Nederlands recht vallen. Ook als je verzekering het conflict niet dekt. Wij helpen je graag op weg

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, strafzaken, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij Univé Rechtshulp voordat je andere actie onderneemt. Zet in het schadeformulier zo veel mogelijk informatie, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Verkeersdeelnemers

Er is alleen dekking als je met je auto of motor aan het verkeer deelneemt. Er is geen dekking voor overige verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.

Verzekerd motorrijtuig

Er is alleen dekking voor het verzekerde motorrijtuig dat op het polisblad van je ZEKUR Auto of ZEKUR Motorverzekering staat.

Maximum kosten

De kosten die door de deskundigen van Univé Rechtshulp worden gemaakt, worden onbeperkt vergoed. Als een advocaat verplicht is dan zijn de kosten van externe deskundigen beperkt tot  50.000,-.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij ongevallen met je auto of motor in de landen die op de groene kaart staan. Voor contracten die te maken hebben met je auto of motor ben je verzekerd in Europa, maar niet in Turkije en Rusland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ZEKUR als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je een andere auto of motor wilt verzekeren. Meld een conflict direct bij Univé Rechtshulp voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is een aanvullende dekking op je ZEKUR Auto- of ZEKUR Motorverzekering. Je betaalt je premie elke maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekering dagelijks opzeggen per de 1e dag van de nieuwe maand via telefoon of per mail.