Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van Univé Rechtshulp bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen. Een medewerker van Univé Rechtshulp levert de juridische hulpverlening. In sommige gevallen ben je vrij om zelf een advocaat in de arm te nemen. De vergoeding van de kosten van deze advocaat zijn gemaximeerd.

Wat is verzekerd?

Met de rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd voor:

- Consument, Koop en Wonen

- Verkeer en Voertuigen

- Familie, Relatie en Erfenis

Je kan kiezen voor de uitbreidingen:

- Werk, Salaris en Uitkeringen

- Toeslagen en Pensioen

Extra informatie

In Extra ZEKUR Wonen kan je kiezen of je Werk, Salaris en Uitkeringen, Toeslagen en Pensioen wil meeverzekeren. In Super ZEKUR Wonen zijn deze dekkingen standaard meeverzekerd.

Verkeer

Met de dekking Verkeer en Voertuigen krijg je juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders. Of een conflict met een bedrijf over het kopen of repareren van een auto of motor.

Extra informatie

Je bent in de hele wereld verzekerd als je gewond raakt door deelname aan het verkeer. Conflicten met een bedrijf over de aankoop van je voertuig zijn gedekt binnen de EU.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Met de dekking Consument, Koop en Wonen krijg je juridische hulp bij conflicten over je woning en je woonomgeving. Bijvoorbeeld over bouw, verbouwing, huur, koop of verkoop. Dit geldt voor woningen in Nederland. Je krijgt juridische hulp bij conflicten over spullen of diensten die je koopt in Nederland. Dit geldt ook voor aankopen die je doet via Marktplaats.

Keuze: werk en inkomen

Met de dekking Werk en Salaris krijg je juridische hulp bij conflicten over je baan.  Deze dekking geldt in de Europese Unie. Schade door een ongeluk op je werk is ook verzekerd. In Extra ZEKUR Wonen kan je kiezen of je Werk en Salaris wil verzekeren. In Super ZEKUR Wonen is deze dekking standaard verzekerd.

Aankopen

Met de dekking Consument, Koop en Wonen krijg je juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners voor energie en telecom. Je bent ook verzekerd voor conîicten met een onderwijsinstelling waar je studeert en bij conîicten over het lidmaatschap van verenigingen.

Familie en relaties

Met de dekking Familie, Relatie en Erfenis krijg je juridische hulp bij een aantal met name genoemde conflicten over personen- en familierecht zoals bijvoorbeeld: beschermingsbewind, mentorschap of curatele voor jou. En erfrecht, zoals conflicten over het aanvaarden, verdelen of afwikkelen van een erfenis. 

Keuze: Uitkeringen, Toeslagen en Pensioen

Met de dekking Uitkeringen, Toeslagen en Pensioen krijg je juridische hulp bij conflicten over een sociale verzekering of uitkering, je persoonsgebonden budget, studieínanciering, een toeslag van de belastingdienst of je pensioen. Deze dekking geldt in de Europese Unie. In Extra Wonen kan je kiezen of je Uitkeringen, Toeslagen en Pensioen wil verzekeren. In Super Wonen is deze dekking standaard verzekerd.

Advies bij álle conflicten

Je kan ons altijd bellen of mailen voor advies bij conflicten die onder het Nederlandse recht vallen. Ook als je verzekering het conîict niet dekt. We helpen je graag op weg.
 

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij geen juridische hulp geven of kosten vergoeden. Bijvoorbeeld bij conflicten die al dreigden of bestonden voor de verzekering begon. Of bij zakelijke conflicten. Of als je zonder onze toestemming een andere rechtshulpverlener of deskundige inschakelt.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst of bij een conflict over een 2e huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Welke kosten zijn niet verzekerd?

Niet verzekerde kosten zijn onder andere boetes, dwangsommen, te verrekenen btw en buitengerechtelijke kosten.
 

Echtscheidingsmediation

Echtscheidingsmediation is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 100,- gaat. Aan de kosten voor rechtshulp die Univé Rechtshulp zelf verleent zit geen maximum.
Kosten van externe deskundigen vergoeden wij tot € 15.000,-. Heb je ook de uitbreidingen Werk en Salaris en Uitkeringen, Toeslagen en Pensioen verzekerd, dan vergoeden wij de kosten van externe deskundigen tot € 20.000,-. 

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als de rechtshulpverlener van Univé Rechtshulp een procedure nodig vindt, dan doet hij die procedure ook voor je. Maar je mag dan ook voor een andere rechtshulpverlener kiezen. Bijvoorbeeld een advocaat. Er geldt in dat geval wel een maximum vergoeding van kosten.

Extra informatie

Je kosten voor een externe deskundige vergoeden wij tot maximaal  € 4.500,- als een advocaat niet verplicht is. In dat geval is je eigen risico € 250,-. Is een advocaat wel verplicht, dan is de maximumvergoeding € 15.000,- . Heb je ook de uitbreidingen Werk en Salaris en Uitkeringen, Toeslagen en Pensioen verzekerd dan vergoeden wij maximaal € 20.000,- voor de kosten van externe deskundigen. 

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms geldt de verzekering in de Europese Unie of de hele wereld. In die gevallen lees je dat op deze verzekeringskaart. Je moet wel in Nederland wonen om recht te hebben op hulp en vergoedingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij Univé Rechtshulp voordat je andere actie onderneemt. Ze proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel dagelijks opzeggen per de 1e dag van de nieuwe maand via telefoon, mail of chat.