Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van Univé Rechtshulp bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Een medewerker van Univé Rechtshulp levert de juridische hulpverlening. In sommige gevallen ben je vrij om zelf een advocaat in de arm te nemen. De vergoeding van de kosten van deze advocaat zijn gemaximeerd.

Wat is verzekerd?

Met de Rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd voor juridische bijstand bij de meest voorkomende juridische conflicten die je als particulier kunt hebben. Bijvoorbeeld conflicten in het verkeer, met winkels of met een aannemer of werkgever.

Verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders. Of een conflict met een bedrijf over het kopen of repareren van een auto of motor

Extra informatie

Je bent in de hele wereld verzekerd als je gewond raakt door deelname aan het verkeer. Conflicten met een bedrijf over de aankoop van je voertuig zijn gedekt binnen de EU.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur of verbouw van je woning of met een installateur over de levering en/of installatie van een product voor je woning.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict over je werk, studiefinanciering, uitkering of pensioen. Deze dekking geldt in de Europese Unie. Schade door een ongeluk op je werk is ook verzekerd. 

Aankopen

Juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners voor energie en telecom.

Familie en relaties

Je krijgt juridische hulp bij conflicten over erfenissen. Bij andere familieconflicten krijg je per conflict eenmalig juridische hulp.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij geen juridische hulp geven of kosten vergoeden. Bijvoorbeeld bij conflicten die al dreigden of bestonden voor de verzekering begon. Of bij zakelijke conflicten. Of als je zonder onze toestemming een andere rechtshulpverlener of deskundige inschakelt.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst of bij een conflict over een 2e huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 100,- gaat.  Je kosten van externe deskundigen vergoeden wij tot € 20.000,-. 

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als de rechtshulpverlener van Univé Rechtshulp een procedure nodig vindt, dan doet hij die procedure ook voor je. Maar je mag dan ook voor een andere rechtshulpverlener kiezen. Bijvoorbeeld een advocaat. Er geldt in dat geval wel een maximum vergoeding van kosten.

Extra informatie

Je externe deskundige vergoeden wij tot maximaal  € 3.500,- als een advocaat niet verplicht is. In dat geval is je eigen risico € 250,-. Is een advocaat wel verplicht, dan is de maximumvergoeding € 20.000,- en heb je geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms geldt de verzekering in de Europese Unie of de hele wereld. In die gevallen lees je dat op deze verzekeringskaart. Je moet wel in Nederland wonen om recht te hebben op hulp en vergoedingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij Univé Rechtshulp voordat je andere actie onderneemt. Ze proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Super ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel dagelijks opzeggen per de 1e dag van de nieuwe maand via telefoon of per mail.