Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met Hulp na een Ongeval ben je verzekerd voor de kosten van hulp bij beperking in mobiliteit van minimaal 4 weken door een ongeval.  Je bent verzekerd tot het moment dat je in staat bent zelf weer je dagelijkse leven op te pakken en/of totdat de maximale vergoeding is bereikt.

Wat is verzekerd?

 

Met Hulp na een Ongeval ben je verzekerd voor kosten van hulp als je door een ongeval minimaal 4 weken beperkt bent in je mobiliteit. De hulp bestaat uit:

- extra huishoudelijke hulp

- extra kinderopvang

- hondenuitlaatservice

- eigen vervoer of taxi naar arts of ziekenhuis voor  behandeling of controle

- kosten van behandelingen fysiotherapie

                                                                                                    

Extra informatie

Je bent verzekerd voor hulp in Nederland. Het ongeval zelf mag wel overal ter wereld hebben plaatsgevonden.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de hulp tot maximaal € 2.500,- per ongeval. Dit bedrag geldt voor alle verzekerde vormen van hulp samen.

 

Extra informatie

We keren maximaal tot 1 jaar na het ongeval de kosten van dit ongeval uit.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor kosten als je deze kosten vergoed kan krijgen op grond van een andere verzekering of op grond van een wet, als je deze verzekering niet had gehad.

Risicovolle sporten

Je bent niet verzekerd als het ongeval is gebeurd tijdens het beoefenen van een risicovolle sport zoals kitesurfen of cliff diving.

Wedstrijden met een fiets

Een ongeval dat is ontstaan tijdens deelname aan een wedstrijd met een fiets is niet verzekerd.

Activiteiten met snelheid

Je bent niet verzekerd als het ongeval is ontstaan doordat je met een motorrijtuig of motorvaartuig meedoet aan activiteiten waarbij snelheid belangrijk is. Zoals een race.

Opzet

Wij betalen niet als het ongeval is ontstaan door je opzet, roekeloosheid of grove schuld.

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Neem altijd contact met ons op om het ongeval te melden. Je hebt vooraf onze toestemming voor hulp nodig. Meld je het ongeval niet bij ons? Dan betalen wij niet.

Waar ben ik gedekt?

Je bent voor hulp in Nederland verzekerd. Het ongeval zelf mag wel overal ter wereld zijn gebeurd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.
Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.
 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per maand vooraf via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.
 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via mail, telefoon of chat.