Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan je elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Je elektronica is verzekerd voor plotselinge en onvoorzien schade. Het gaat om schade veroorzaakt door anderen of door omstandigheden waar je geen invloed op hebt, zoals vallen, stoten, inductie. En door brand, kortsluiting of diefstal na braak aan het gebouw.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van de waarde van de verzekerede elektronica.

Schadevergoeding

Je ontvangt de kosten om de apparatuur te laten repareren tot een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis. Als reparatie niet mogelijk is dan vergoeden we je schade. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de leeftijd en het gebruik hiervan nét voor de schade.

Extra informatie

Als de schade niet wordt gerepareerd dan hebben wij de volgende spelregels.                                                                                 1. De nieuwwaarde min de restwaarde, als je elektronica minder dan 3 jaar oud is.
2. De nieuwwaarde min de restwaarde, als de dagwaarde vóór de schade meer is dan 40% van de nieuwwaarde.
3. De dagwaarde min de restwaarde, als de dagwaarde vóór de schade minder is dan 40% van de nieuwwaarde.

Extra kosten

Vergoeding voor kosten die je moet maken om te voorkomen dat je werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk, huur van vervangende apparatuur, salariskosten, verblijfskosten of transportkosten.

Reconstructiekosten

Het opnieuw installeren van software en data is meeverzekerd. Bijvoorbeeld het terug zetten van een back-up. Deze verzekering biedt hiervoor dekking voor maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties is niet verzekerd.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Schade door verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekered als er geen schade is aan de hardware.

Dekking voor vervoer en verblijf elders

Je electronica is niet verzekerd tijdens vervoer of verblijf in een ander gebouw.

Smarthones en tables

Je smartphone(s) en tablet(s) zijn niet verzekerd onder de elektronicaverzekering. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico voor de de Elektronicaverzekering is standaard € 500,-. Je kunt kiezen voor een hoger eigen risico van € 1.000,- of € 2.000,-. Je krijgt dan korting op je premie. 

Afspraken

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, dan keren wij niet uit.

Onderhoud

Je materiële schade door eigen gebrek is alleen verzekerd, zolang er een onderhoudscontract is.

Extra informatie

Voor computerapparatuur en kopieerapparatuur onger dan 5 jaar en met een aankoopbedrag van maximaal € 5.000,- heb je geen onderhoudscontract nodig.

Waar ben ik gedekt?

Je verzekering geldt voor de elektronica zolang die zaken zich bevinden binnen het bedrijfsgebouw dat je hebt verzekerd. Het adres zetten we op je polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de Super ZEKUR MKB verzekeringsbundel. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het 1e verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de 1e dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail, of een persoonlijk bericht op sociale media.