Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van Univé Rechtshulp bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van je beroepspraktijk of bedrijf. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp bij het verhalen van aan jou of je eigendommen toegebrachte schade door een ander, bij het incasseren van onbetaalde vorderingen en bij conflicten over de door jou gebruikte bedrijfs- of kantoorruimte.

Extra informatie

Voor alle andere conflicten die te maken hebben met de uitoefening van je beroep of bedrijf krijg je juridisch advies van Univé Rechtshulp.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conîicten die voortkomen uit het uitoefenen van je bedrijf of je beroepspraktijk. Bijvoorbeeld over je bedrijfsruimte, met personeel, leveranciers, klanten of afnemers. Conîicten over onrechtmatige daad en strafzaken zijn verzekerd in Europa en landen rond de Middellandse Zee.
 

Extra informatie

Je krijgt alleen hulp van Univé Rechtshulp als je bedrijfsaansprakelijkheidverzekering deze schade niet vergoedt.
 

Incasso

Als een opdrachtgever of klant weigert te betalen, dan nemen wij het incassotraject van je over.

Extra informatie

Je krijgt alleen hulp van Univé Rechtshulp als je bedrijfsaansprakelijkheidverzekering deze schade niet vergoedt.
 

Aankoop en Verkoop van goederen en diensten

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over de inkoop en verkoop van goederen en/of diensten die bedoeld zijn voor eigen gebruik of om door te verkopen.

Extra informatie

Je bent verzekerd in Nederland.
 

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je beroep of bedrijf vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Niet verzekerd is juridische hulp bij een conflict over schade in het verkeer.

Geen aansprakelijkheidsverzekering

Je krijgt geen juridische hulp als je aansprakelijk wordt gesteld en je geen Bedrijfs- of Beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.

Overige

Je hebt geen hulp bij een juridische conflict over een industrieel of intellectueel eigendom en bij conflicten over overheidsbijdragen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent verzekerd voor conflicten die te maken hebben met de uitoefening van je beroep of bedrijf dat op je polis vermeld staat.

Maximum kosten en drempel

De kosten die door de deskundigen van Univé Rechtshulp worden gemaakt, worden onbeperkt vergoed. De kosten van externe deskundigen zijn beperkt tot € 50.000,-. Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 250,- gaat. 

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

De kosten van deze externe rechtshulpverlener worden tot maximaal € 50.000,- vergoed als een advocaat verplicht is. Als een advocaat niet verplicht is, worden de externe kosten tot maximaal € 3.000,- vergoed en heb je eigen risico van € 250,-.
 

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico. Kies je voor een externe rechtshulpverlener als een advocaat niet verplicht is , dan geldt een eigen risico van  € 500,-..

Waar ben ik gedekt?

Voor het verhalen van schade die aan jou is toegebracht en bij strafzaken ben je verzekerd in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee. Voor overige conîicten is er dekking in Nederland.
 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de MKB Extra ZEKUR- en MKB Super ZEKUR verzekeringsbundel. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het 1e verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de 1e dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail, of chat.