Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit door een ongeval of bij overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering bij overlijden van je medewerker of jou is € 25.000,- per persoon. De uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit. De maximale uitkering is € 50.000,- per persoon. Jullie zijn 24 uur per dag verzekerd tijdens werk, school, sport, onderweg, thuis en op reizen in binnen- en buitenland.

Blijvende invaliditeit

Je medewerker of jij krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer om vast te stellen wat de mate van invaliditeit is. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen we de mate van invaliditeit vast. Het duurt dan ook langer voordat je verzekerde de uitkering krijgt. Over deze periode krijg je verzekerde rente vergoed.

Overlijden

De erfgenamen krijgen € 25.000,- als je medewerker of jij overlijdt door een ongeval. 

Uitgebreide dekking

Wij betalen ook de kosten voor ziekenhuisopname en plastische chirurgie. Als je in het buitenland overlijdt door een ongeval, betalen wij de kosten om het lichaam naar Nederland te vervoeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Alleen bij blijvende invaliditeit volgt een uitkering Er is ook geen dekking als het ongeval met opzet is veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Gevaarlijke sporten

Je medewerker of jij ontvangt geen uitkering als het ongeval is veroorzaakt door het beoefenen van een sport met een verhoogd ongevalsrisico, zoals parachutespringen, boksen en worstelen. Ook is er geen dekking als er betaald wordt voor het beoefenen van de sport en het deelnemen of trainen voor snelheidswedstrijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt MKB Ongevallenverzekering alleen verzekeren in de verzekeringsnbundel Super ZEKUR MKB.

Extra informatie

Als er door 1 ongeval meerdere werknemers blijvend invalide raken of overlijden, wordt voor alle personen samen maximaal € 500.000,- uitgekeerd voor blijvende invaliditeit en maximaal € 250.000,- voor overlijden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de verzekeringsbundel Super ZEKUR MKB. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het 1e verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de 1e dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail, of een persoonlijk bericht op sociale media.