Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die ontstaat als je per ongeluk iemand verwondt of als je spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor aansprakelijkheid van jezelf, je huisdieren, logé’s, je eigen woning en je schoonmaakster. Het verzekerde bedrag is € 1.500.000,-

Extra informatie

Heb je ZEKUR Duo dan is ook je partner met wie je samenwoont verzekerd. Bij Eenoudergezin zijn ook je kinderen verzekerd. Bij Gezin zijn al je gezinsleden die bij jou in huis wonen verzekerd.

Oppassen of logeren

Als je schade veroorzaakt aan anderen tijdens oppassen of logeren bij familie, vrienden of kennissen, dan is dat verzekerd tot € 12.500,-.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 12.500,- verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld als jouw hond zijn tanden in de bank van je vriendin zet als je op visite bent.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een dakpan die van jouw huis op de auto van je buurman valt. Je moet eigenaar zijn van de woning. Dit geldt dus niet voor een huurwoning.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer? Dan ben je vrijwel nooit aansprakelijk. Toch heb je wel dekking tot € 12.500,-. Opzettelijk veroorzaakte schade is nooit verzekerd.

Geleende spullen

Schade aan spullen die je hebt geleend is verzekerd.

Extra informatie

Aansprakelijkheid voor schade aan geleende spullen is tot maximaal € 25.000,- verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met opzet hebt veroorzaakt of door een misdrijf.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is wel verzekerd tot maximaal € 25.000,-.

Schade door auto

Schade met of door je auto.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. 

Extra informatie

Tijdens onbetaald vrijwilligerswerk ben je wel verzekerd. 

Eigen spullen

Schade aan je eigen spullen

Schade aan spullen van je meeverzekerde gezinsleden

Schade die je veroorzaakt aan de spullen van jouw meeverzekerde gezinsleden is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In bepaalde situaties, zoals tijdens oppassen, sport en spel of een vriendendienst, is het verzekerd bedrag lager. Wij betalen dan maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,-

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of verhuizen. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaald, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail of chat.