Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan en diefstal van je spullen buiten je woning. Je bent in Nederland verzekerd voor schade door brand, diefstal, neerslag, storm en door vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

Jouw inboedel is buiten je woning verzekerd voor schade en diefstal. Bijvoorbeeld mobiele apparatuur zoals je telefoon of laptop. Ook verzekerd is je overige inboedel die je bijvoorbeeld meeneemt naar je werk , school of de sportschool, zoals brillen, sieraden, sportkleding en sportschoenen. Je bent alleen verzekerd in Nederland.

Verzekerd bedrag

In Extra ZEKUR Wonen is het verzekerd bedrag € 2.500,-. In Super ZEKUR Wonen is het verzekerd bedrag € 10.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schade bij diefstal van je spullen uit de auto, als je je spullen onbeheerd hebt achter gelaten of door geleidelijke inwerking van vocht en licht.

Fietsen en motorrijtuigen

Fietsen, brom- en snorfietsen, motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en onderdelen of accessoires daarvan zijn niet verzekerd.

Tuinartikelen

Tuinartikelen, tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken, wasgoed, antennes en zonweringen zijn niet verzekerd.

Geld

Geld of geldswaardige papieren zijn niet verzekerd.

Buiten Nederland

Jouw spullen zijn alleen in Nederland verzekerd. Buiten Nederland is er geen dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heb je Super ZEKUR Wonen, dan is jouw verzekerd bedrag € 10.000,-. Voor onderstaande spullen geldt een maximale vergoeding per gebeurtenis.
mobiele apparatuur € 5.000,-
sieraden € 5.000,-
(zonne)brilen € 5.000,- 

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,-.
 

Waar ben ik gedekt?

Je spullen zijn verzekerd in Nederland buiten je woning.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt,moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of verhuizen. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk
 

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.
 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we je verzekering stop.
 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, e-mail of chat.