Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan je onverwacht niet op reis of moet je een reis afbreken? Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte van de reissom dat je niet terugkrijgt. De Doorlopende Annuleringsverzekering  kan je kiezen bij Extra ZEKUR Wonen. Bij Super ZEKUR Wonen is deze verzekering standaard meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de kosten van het annuleren van een reis. Daarnaast krijg je een vergoeding als je de reis moet afbreken of onderbreken. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Er zijn meer redenen waarbij je recht hebt op een vergoeding.

Extra informatie

We vergoeden het gedeelte van de reissom, dat je bij annulering niet van het reisbureau of andere instantie terugkrijgt. Als je aanvullende kosten moet maken om te annuleren, dan vergoeden we die ook. Kies je ervoor om de reis om te boeken, dan vergoeden we de omboekingskosten. We vergoeden voor omboekingskosten nooit meer dan de kosten voor het annuleren van de reis.

Gezondheid

Wij vergoeden de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval of ernstige ziekte. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, dan heb je ook recht op een vergoeding.

 

Familie

Wij vergoeden ook de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte van je partner en een familielid in de 1e, 2e of 3e graad.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen. Familie in de 4e graad: volle neven of nichten.

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je buiten je schuld ontslagen bent. 

Woning

Als je annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering. We vergoeden ook de kosten van annulering of onderbreking van je reis als je woning beschadigd door brand, storm of diefstal en je aanwezigheid is dringend nodig.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? We betalen de kosten van annulering als je de gehele reis moet annuleren omdat één van de los geboekte onderdelen komt te vervallen als gevolg van onder andere overboeking, brand, storm en ander natuurgeweld.

 

Vertraging

Je krijgt ook een vergoeding bij een vertraging van het openbaar vervoer op de heenreis van meer dan 8 uur.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp op de reisbestemming

Annulering als gevolg van een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking op deze verzekering als je reis te maken heeft met je beroep of (vrijwilligers)werk.

Extra informatie

Een zakelijke reis is wel verzekerd als je een Super ZEKUR Wonen verzekeringsbundel én een ZEKUR ZZP verzekeringsbundel hebt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De maximale reisduur is 180 dagen.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op het boekingsformulier staat, met een maximum van het bedrag dat op je polis staat.  In Extra ZEKUR Wonen kan je kiezen tussen € 1.500,- of € 2.500,- per verzekerde per reis. In de Super ZEKUR Wonen is het verzekerd bedrag € 2.500,- per verzekerde per reis.

Extra informatie

Per jaar vergoeden wij maximaal € 5.000,- voor een Student en Single. Bij Duo, Eénoudergezin en Gezin is dit € 10.000,- per persoon per jaar.

Eigen risico

Je kiest je eigen risico zelf: € 0,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Het eigen risico geldt per reis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of verhuizen. Bel altijd zo snel mogelijk de ZEKUR Alarmcentrale. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Hoe en wanneer betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je dekking van de Doorlopende Annuleringsverzekering begint op de dag van het boeken van je reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel opzeggen per de eerste dag van de volgende maand. Dit kan via de telefoon, per mail of chat.