Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal van bagage of een ongeval. De Doorlopende Reisverzekering is het hele jaar geldig. Een reis mag maximaal 180 dagen duren. Ben je in Nederland op reis, dan moet een reis minimaal 1 overnachting hebben.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van de ZEKUR Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

 

 

Medisch

Aanvullend op je zorgverzekering vergoeden we de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling. Overleg altijd eerst met de ZEKUR Alarmcentrale.

Extra informatie

Je zorgverzekering vergoedt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het verschil tussen de zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent.

Bagage

Je maximale vergoeding is afhankelijk van je woonsituatie. Ben je Student of Single, dan is dit € 2.300,- per polis per reis . Voor alle andere woonsituaties is dit € 3.500,- per polis per reis. Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

 

Bijzondere sporten

We vergoeden aanvullend op je zorgverzekering de medische kosten bij een ongeluk tijdens wintersport of duiken.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, ben je verzekerd van hulp door de ZEKUR Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer en vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

In Gewoon ZEKUR Wonen en Extra ZEKUR Wonen is de annuleringsdekking niet verzekerd. In Super ZEKUR Wonen is deze dekking wel meeverzekerd.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering in Super ZEKUR Wonen de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Geld en bankpassen

Geld en bankpassen zijn verzekerd. Het verzekerd bedrag is afhankelijk van je woonsituatie. Ben je Student of Single, dan is dit maximaal € 250,- per jaar. Ben je Duo, dan is dit maximaal € 500,- per jaar. Voor de andere woonsituaties is dit € 750,- euro per jaar. Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

 

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat, of je kostbare spullen onbeheerd achterlaat en bij fraude. Schade ontstaan tijdens zakenreizen is niet verzekerd.

Extra informatie

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Ongevallen

Er zit geen ongevallendekking in de ZEKUR Doorlopende Reisverzekering.

Negatief reisadvies

Als jouw bestemming een negatief reisadviesvan het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, dan is je reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de ZEKUR Alarmcentrale.

Eigen risico

€ 50,- per polis per reis voor de rubrieken bagage en geld en cheques.

Extra informatie

Het eigen risico van € 50,- geldt voor de rubrieken afzonderlijk. Bij schade aan bagage en vermissing van geld en cheques wordt twee keer € 50,- in mindering gebracht op de schadeuitkering.

Dekking in Nederland

In Nederland ben je alleen verzekerd tijdens een reis met minimaal 1 overnachting. Wanneer je in Nederland op een vaste standplaats of seizoensplaats verblijft, is er geen dekking.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd. In Nederland ben je verzekerd tijdens een reis met minimaal 1 overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets veranderd in je situatie, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of verhuizen. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de ZEKUR Alarmcentrale. Pas goed op je spullen. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekeringsbundel stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand. Dit kan via de telefoon, per mail of een privébericht op social media.