Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Met Gewoon ZEKUR Wonen ben je verzekerd voor schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage. Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen ben je ook verzekerd voor schade door een ongelukje of door vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, (audio)apparatuur, kleding en gordijnen.

Verzekerd bedrag

Je maximale vergoeding is afhankelijk van je woonsituatie. Ben je student dan is dit € 10.000,-. Ben je single dan is dit € 100.000,- Voor alle andere woonsituaties is de maximale vergoeding € 150.000,-.

Extra informatie

Lees meer informatie over de Inboedelverzekering en de Allrisk Inboedelverzekering  

https://www.zekur.nl/woonverzekering/inboedelverzekering

https://www.zekur.nl/woonverzekering/allriskinboedelverzekering

Contra-expertise na schade

Als je het niet eens bent met de schadevaststelling door onze expert, dan kan je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Het verzekerd bedrag voor sieraden is afhankelijk van de bundel die je kiest.
In Gewoon ZEKUR: € 5.000,-
In Extra ZEKUR : € 10.000,-
In Super ZEKUR : € 15.000,-

 

Extra informatie

In de ZEKUR Wonen Studentenbundel gelden lagere vergoedingen.

In Gewoon ZEKUR Wonen € 1.250,-
In Extra ZEKUR Wonen € 1.500,-
In Super ZEKUR Wonen € 2.500,-

(Audio-) apparatuur

Het verzekerd bedrag voor audio-apparatuur is afhankelijk van de bundel die je kiest.
In Gewoon ZEKUR: € 5.000,-
In Extra ZEKUR     : € 10.000,-
In Super ZEKUR    : € 15.000,-

Extra informatie

In de ZEKUR Wonen Studentenbundel gelden lagere vergoedingen.

In Gewoon ZEKUR Wonen  € 1.250,-
In Extra ZEKUR Wonen       € 1.500,-
In Super ZEKUR Wonen      € 2.500,-

Spullen buiten huis

Tuinmeubels, vlaggestokken en wasgoed in je tuin of op je balkon zijn verzekerd tegen diefstal en vandalisme. 

Extra informatie

Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen zijn spullen zoals je telefoon, tablet en camera ook buitenshuis verzekerd met de Buitenshuisverzekering.

Keuze: Allrisk Inboedel

Kies je voor Extra ZEKUR of Super ZEKUR, dan heb je een Allrisk dekking. Je inboedel is dan ook verzekerd voor schade als gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis die van buitenaf op je spullen inwerkt. Bijvoorbeeld schade door vallen en stoten.

Extra informatie

Je laat bijvoorbeeld een mooie vaas uit je handen vallen, of je stoot per ongeluk een lamp om.

Lees meer informatie over de Allrisk Inboedelverzekering

https://www.zekur.nl/woonverzekering/allriskinboedelverzekering

 

Keuze: Glas

Huur je je woning? Dan kan je kiezen om ook schade aan het glas van je woning mee te verzekeren.

Huurdersbelang

Huurdersbelang is standaard meeverzekerd. Huur je je woning, maar heb je op eigen kosten bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer geplaatst, dan is ook schade hieraan verzekerd.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor huurdersbelang is afhankelijk van de bundel die je kiest.
In Gewoon ZEKUR: € 15.000,-
In Extra ZEKUR: € 25.000,-
In Super ZEKUR: € 25.000,-

In de ZEKUR Wonen Studentenbundel is huurdersbelang niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Andere spullen dan je tuinmeubels, vlaggestok en wasgoed zijn buiten niet verzekerd. 

Extra informatie

Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen zijn onder andere je telefoon, tablet, foto- film-, navigatieapparatuur en laptop wél buitenshuis verzekerd op de Buitenshuisverzekering.

Vallen en stoten

Bij Gewoon ZEKUR Wonen is schade aan je inboedel door vallen en stoten niet verzekerd. Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen is dit wel verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een smartphone die in je broekzak zit en stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Ongedierte

Schade door ongedierte, insecten of schimmel is niet verzekerd.

Slijtage en slecht onderhoud

Schade door slijtage of slecht onderhoud is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van je woning komt. Inbraak in een kamer van een studentenhuis is alleen verzekerd als er braakschade is.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Dekkingsbeperking

Schade door normaal gebruik, zoals krassen en deuken is niet verzekerd. Ook schade die je huisdier veroorzaakt is niet verzekerd.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,-

Waar ben ik gedekt?

Je spullen zijn verzekerd in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of verhuizen. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Gewoon ZEKUR Wonen, Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we je verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail of chat.