Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Met Gewoon ZEKUR Wonen ben je verzekerd voor schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage. Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen ben je ook verzekerd voor schade door een ongelukje of door vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, (audio)apparatuur, kleding en gordijnen.

Verzekerd bedrag

Je maximale vergoeding is afhankelijk van je woonsituatie. Ben je student dan is dit € 10.000,-. Ben je single dan is dit € 100.000,- Voor alle andere overige woonsituaties is de maximale vergoeding € 150.000,-.

Meer informatie vind je hier.

Contra-expertise na schade

Als je het niet eens bent met de schadevaststelling door onze expert, dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn verzekerd tot € 2.500,-

(Audio-) apparatuur

Je ontvangt de nieuwwaarde als je apparatuur onherstelbaar beschadigd of gestolen is.

Extra informatie

Bij schade aan zonweringen, antennes, huurdersbelang, brom- en snorfietsen krijg je altijd de dagwaarde vergoed.

Spullen buiten huis

Tuinmeubels, vlaggestokken en wasgoed zijn buiten je huis verzekerd tegen diefstal en vandalisme. Voor deze spullen vergoeden we de dagwaarde tot maximaal € 2.500,-.

Extra informatie

Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen zijn spullen zoals je telefoon, tablet en camera wel buitenshuis verzekerd met de Buitenshuisverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Andere spullen dan je tuinmeubels, vlaggestok en wasgoed zijn buiten niet verzekerd. 

Extra informatie

Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen zijn onder andere je telefoon, tablet, foto- film-, navigatieapparatuur en laptop wél buitenshuis verzekerd op de Buitenshuisverzekering.

Vallen en stoten

Bij Gewoon ZEKUR Wonen is schade aan je inboedel door vallen en stoten niet verzekerd. Met Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen is dit wel verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een smartphone die in je broekzak zit en stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van je woning komt. Inbraak in een kamer van een studentenhuis is alleen verzekerd als er braakschade is.

Dekkingsbeperking

Schade door normaal gebruik, zoals krassen en deuken is niet verzekerd. Ook schade die je huisdier veroorzaakt is niet verzekerd.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 125,- per schade. Voor diefstal is dit € 250,-. Je kunt er ook voor kiezen je eigen risico af te kopen. Dan betaal je een iets hogere premie.

Waar ben ik gedekt?

Je spullen zijn verzekerd in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of verhuizen. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Gewoon ZEKUR Wonen, Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we je verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, schriftelijk of per e-mail.