Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit door een ongeval of bij overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering bij overlijden is € 25.000,- per persoon. De uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit. De maximale uitkering is € 100.000,- per persoon. Je bent 24 uur per dag verzekerd tijdens werk, school, sport, onderweg, thuis en op je reizen in binnen- en buitenland.

 

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer om vast te stellen wat de mate van invaliditeit is. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen we de mate van invaliditeit vast. Het duurt dan ook langer voordat je de uitkering krijgt. Over deze periode krijg je rente vergoed.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen € 25.000,- uitgekeerd als jij overlijdt door een ongeval.

Wie zijn verzekerd?

Wie verzekerd is, hangt af van de woonsituatie die je verzekerd hebt. Je hebt bij ZEKUR de keuze uit Student, Single, Duo, Eenoudergezin en Gezin.

Extra informatie

Kijk voor meer informatie over onze woonsituaties op onze website: https://www.zekur.nl/woonverzekering

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als:
  •  - je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt
  • - het ongeval plaatsvindt tijdens een sport met een verhoogd ongevalsrisico
  • - het ongeval een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs

Extra informatie

Voorbeelden van sporten met een verhoogd ongevalsrisico zijn: boksen, worstelen, ijshockey, bergsport, ijszeilen, skispringen.

Uitgebreide dekking

Er zijn geen uitbreidingen mogelijk op de Ongevallenverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij verlies van meerdere vingers wordt er niet meer uitgekeerd dan de uitkering bij verlies of blijvende functiebeperking van een hand. Bij een whiplash wordt maximaal 5% van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Dekking tot en met 70 jaar

De Ongevallenverzekering biedt dekking tot het einde van het verzekeringsjaar waarin je 70 jaar wordt. De dekking stopt dan automatisch en je hoeft geen premie meer te betalen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of verhuizen. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand. Dit kan via de telefoon, per e-mail of chat.