Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Een medewerker van DAS levert de juridische hulpverlening. In sommige gevallen ben je vrij om zelf een advocaat in de arm te nemen. De vergoeding van de kosten van deze advocaat zijn gemaximeerd.

Wat is verzekerd?

Met de Rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd voor juridische bijstand bij de meest voorkomende juridische conflicten die je als particulier kunt hebben. Bijvoorbeeld conflicten in het verkeer, met winkels of met een aannemer of werkgever.

Verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur of verbouw van je woning of met een installateur over de levering en/of installatie van een product voor je woning. Je bent ook verzekerd voor geschillen rond de aan- en verkoop van een woning waar je zelf in woont of in gaat wonen.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst en andere conflicten met je werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners voor energie en telecom.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Extra informatie

Je krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat je rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Motorrijtuigen

Juridische hulp bij conflicten over auto's, motoren, scooters, bromfietsen en pleziervaartuigen. Bijvoorbeeld bij aankoop, reparatie of verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • De Rechtsbijstandverzekering geldt alleen voor conflicten die minimaal 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering zijn ontstaan en conflicten die bij het afsluiten van de verzekering nog niet bekend waren. Ook opzet en zakelijke conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

Nadat je de verzekering hebt afgesloten, is er een periode van 3 maanden waarin je nog geen gebruik kan maken van enkele dekkingen van de verzekering.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst of bij een conflict over een 2e huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 125,- gaat. Deze beperking geldt niet voor schade als gevolg van deelname aan het verkeer. 

Maximum kosten en drempel

De kosten die door de deskundigen van DAS worden gemaakt worden onbeperkt vergoed. De kosten van externe deskundigen zijn beperkt tot € 12.500,-.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. 

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen en kies je toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook  betaal je dan een eigen risico van € 250,-..

Waar ben ik gedekt?

Voor rechtshulp in een strafzaak of een conflict als verkeersdeelnemer is er dekking in Europa en in niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee. Voor Wonen is er dekking in Nederland. Voor Consumentenzaken en Ontslag geldt een dekking binnen de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Super ZEKUR Wonen. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekeringsbundel dagelijks opzeggen per de 1e dag van de nieuwe maand via telefoon of per mail.