Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit door een ongeval of bij overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering bij overlijden is € 25.000,-. De uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit. De maximale uitkering is € 50.000,- . Je bent 24 uur per dag verzekerd tijdens werk, school, sport, onderweg, thuis en op je reizen in binnen- en buitenland.

Extra informatie

Je kunt de verzekerde bedragen verhogen. De uitkering bij overlijden bedraagt dan € 50.000,-. De maximale uitkering bij blijvende invliditeit bedraagt dan € 100.000,-.  Deze uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer om vast te stellen wat de mate van invaliditeit is. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen we de mate van invaliditeit vast. Het duurt dan ook langer voordat je de uitkering krijgt. Over deze periode krijg je rente vergoed.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen € 25.000,- als jij overlijdt door een ongeval. 

Extra informatie

Je kan dit bedrag verhogen naar € 50.000,-.

Uitgebreide dekking

Wij betalen ook de kosten voor ziekenhuisopname en plastische chirurgie. Als je in het buitenland overlijdt door een ongeval, betalen wij de kosten om het lichaam naar Nederland te vervoeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan ontvang je geen uitkering. Je bent niet verzekerd als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Gevaarlijke sporten

Je ontvangt geen uitkering als het ongeval is veroorzaakt door het beoefenen van een sport met een verhoogd ongevalsrisico, zoals parachutespringen, boksen en worstelen. Ook ben je niet verzekerd als je betaald wordt voor het beoefenen van de sport en het deelnemen of trainen voor snelheidswedstrijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Alleen jijzelf bent verzekerd. Je partner is niet verzekerd.

Extra informatie

Als je overlijdt door een ongeval en je had de zorg voor kinderen van 18 jaar of jonger, dan volgt per kind een uitkering van € 2500,- De totale uitkering voor deze dekking is nooit meer dan 10% van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in je werkzaamheden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze verzekering is opgenomen in de bundel Extra ZEKUR ZZP. Je betaalt elke maand je premie van je verzekeringsbundel via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste verzekeringsjaar kun je je verzekering niet opzeggen. Na dit jaar kun je je verzekeringsbundel elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, schriftelijk of per e-mail.