Autoverzekering Wa + Volledig Casco Zelf Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering allrisk?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering allrisk?

Met de WA + Volledig casco verzekering (ook wel allrisk) ben je niet alleen verzekerd voor alle schades die je met de auto aan anderen toebrengt (WA) en diefstal, storm en brand (Beperkt Casco), maar ook voor schades aan je eigen auto door een aanrijding, stoten en te water raken.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als je per ongeluk met je auto tegen een boom botst of bij het parkeren een paaltje raakt. Of als iemand jouw geparkeerde auto beschadigt.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer en repatriëring.

Extra informatie

Neem hiervoor altijd eerst contact op met onze alarmcentrale. Je bent niet verzekerd als je pech krijgt met je verzekerde auto. Dit kan je verzekeren met de aanvullende verzekering Pechhulp Nederland en/of Pechhulp Europa.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud (gerekend vanaf de bouwmaand)? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Daarna stellen wij de waarde vast op dagwaarde, plus 10%.

Extra informatie

Diefstal van de auto wordt alleen vergoed als de auto goed afgesloten was en aan de beveiligingseisen voldeed.
icon_reparatie

Reparatie

Voor reparaties aan je eigen auto werken wij samen met Schadegarant. Als de schade niet wordt hersteld, of is hersteld door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant, dan tellen wij € 500 op bij het eigen risico op de polis.

Extra informatie

Je kan gebruikmaken van de vervangend vervoerservice als je auto wordt gerepareerd door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, blikseminslag, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Ruitherstel of -vervanging is alleen verzekerd als dit gerepareerd wordt bij Glasgarant. Het eigen risico op je polis wordt verlaagd met € 75.

Extra informatie

Je hebt geen eigen risico als er sprake is van alleen ruitschade en deze door een harsinjectie wordt hersteld bij Glasgarant.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak of diefstal is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van je auto. Dit hangt af van de cataloguswaarde en het bouwjaar van je auto.
icon_autoschade

Schade aan eigen auto

Schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland en/of in Europa.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren onder andere niet uit bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of het onder invloed zijn van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur van je auto of vervoer tegen betaling. Of door slijtage als gevolg van slecht onderhoud.
icon_let-op

Let op

Wil je ook schade aan personen of spullen in de auto verzekeren? Kijk dan of je een schadeverzekering inzittenden wilt sluiten.
icon_speciaal

Extra keuze: verlengde nieuwwaarderegeling

Als je auto minder dan 1 jaar oud is, kun je kiezen voor de Verlengde Nieuwwaarderegeling. Dan vergoeden wij de eerste 3 jaar (gerekend vanaf de bouwmaand) de schade op basis van de nieuwwaarde. Na 3 jaar gaan we uit van dagwaarde, plus 10%.

Extra informatie

Als je een tweedehands auto hebt die ouder is dan 1 jaar, kun je kiezen voor de Verlengde Aankoopwaarderegeling. Dan vergoeden wij de eerste 3 jaar (gerekend vanaf de aankoopmaand) de schade op basis van de aankoopwaarde. Na 3 jaar gaan we uit van dagwaarde, plus 10%.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je eigen risico staat op je polis. Dit eigen risico geldt als de schade is hersteld bij Schadegarant. Als de schade niet wordt hersteld, of is hersteld door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant, dan tellen wij € 500 op bij het eigen risico op de polis.

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt door een persoon met een leeftijd van 17 t/m 24 jaar? Dan betaal je € 500 als extra eigen risico. Dit extra eigen risico geldt niet als je de aanvullende verzekering Jonge bestuurder hebt afgesloten.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. De korting voor de Volledig Casco dekking is maximaal 80%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.