Inboedelverzekering Zelf Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan je losse bezittingen die je eigendom zijn en die tot jouw particuliere huishouding behoren.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in je huis, zoals meubels, gordijnen en apparatuur. Huurdersbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Voor sommige spullen gelden speciale regels per gebeurtenis. Dit lees je in de voorwaarden. Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je huurwoning gedaan hebt.
icon_sieraden

Sieraden

In huis zijn sieraden standaard meeverzekerd tot € 2.500. Zijn je sieraden meer waard dan kun je dit bedrag verhogen tot maximaal € 15.000.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is standaard meeverzekerd tot € 10.000. IS je apparatuur meer waard dan kun je dit bedrag verhogen tot maximaal € 25.000.
icon_buiten-huis

Keuze: spullen buiten huis

Niet verzekerd. Je kunt hiervoor wel aanvullende verzekering buitenshuisrisico afsluiten.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Spullen die je buiten je huis meeneemt, zijn niet verzekerd. Dit kun je extra meeverzekeren.Wij keren niet uit bij schade door bijvoorbeeld slijtage of constructiefouten. Schade aan glas (glas voor lichtdoorlating) is niet verzekerd. Dit kun je meeverzekeren.
icon_vallen

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd in de Comfort dekking. In de Bewust dekking is dit niet meeverzekerd.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd verzekerd. Check de polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.
icon_speciaal

Extra: korting

Als je ook je opstalverzekering bij ons afsluit krijg je 15% korting.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerd bedrag is € 125.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Je verzekeraar bepaalt wat je precies terugkrijgt. Voor sommige spullen geldt een lagere maximum vergoeding.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je hebt standaard een eigen risico van € 100. Je kunt kiezen voor een hoger eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe minder premie je betaalt.

Extra informatie

Als door één gebeurtenis er zowel schade aan het woonhuis als de inboedel is, dan wordt er slechts eenmaal het hierboven genoemde eigen risico toegepast.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.