Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor jouw personenauto. Deze verzekering is verplicht en vergoedt schade veroorzaakt door jouw auto.

Extra informatie

De schade aan jouw eigen auto krijg je niet vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent dan verzekerd als je met jouw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval krijg je hulpverlening zoals slepen, regelen vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt onder andere geen uitkering van ons als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Of bij schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling. Ook schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet vergoed.

Extra informatie

In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Bijvoorbeeld tegen diefstal? Sluit dan een WA + Beperkt Casco verzekering af. Wil je ook dekking bij schade aan jouw eigen auto? Kies dan voor een WA + Volledig Casco verzekering.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie per maand via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor ieder jaar dat je geen schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren heeft invloed op de hoogte van de premie. Wij berekenen ieder jaar opnieuw jouw persoonlijke premie.

Extra informatie

Als je schade claimt, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van je premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt een jaar later. Ieder jaar krijg je voor de einddatum van de verzekering een nieuw aanbod van ons.

Extra informatie

We kunnen de verzekering ook eerder stoppen. Dit doen we onder andere als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.