Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een WA + volledig casco verzekering, ook wel allrisk genoemd. Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door jouw auto. Met volledig casco is schade aan jouw auto gedekt. Ook als je die zelf hebt veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent dan verzekerd als je met jouw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval krijg je hulpverlening zoals slepen, regelen vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij total loss of diefstal vergoeden we de nieuwwaarde als je auto minder dan twee jaar oud is. Bij occasions ontvang je de aanschafwaarde als je auto minder dan twee jaar geleden is gekocht en niet ouder is dan zes jaar. In alle andere gevallen krijg je de waarde volgens de ANWB/BOVAG-koerslijst + 10%.

Extra informatie

De nieuwwaarde of de aanschafwaarde krijg je alleen vergoed als jouw auto is gekocht bij een BOVAG erkend autobedrijf of officiële merkdealer.

Reparatie

Je kunt zelf kiezen waar je de schade aan jouw auto laat repareren. Voor reparatie van een schade aan jouw auto via een schadeherstelbedrijf aangesloten bij ons netwerk geldt een eigen risico € 150. Tijdens de reparatie krijg je een vervangende auto.

Extra informatie

Kies je voor een schadeherstelbedrijf dat niet is aangesloten bij ons netwerk? Dan is er een eigen risico van € 550,-.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je kunt zelf kiezen waar je de ruitschade aan jouw auto laat repareren. Voor reparatie van een ruitschade aan jouw auto via een schadeherstelbedrijf aangesloten bij ons netwerk geldt een eigen risico € 150.

Extra informatie

Kies je voor een herstelbedrijf dat niet is aangesloten bij ons netwerk? Dan is er een eigen risico van € 300,- bij herstel van de ruit en € 550,- bij vervanging van de ruit.

Inbraak

Schade aan jouw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen we eisen stellen aan de beveiliging van jouw auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan jouw eigen auto is verzekerd. Ook als het je eigen schuld is.

Pechhulp

Je krijgt hulpverlening bij pech in het buitenland. Zo nodig regelen wij voor je een noodreparatie, zodat je weer zelf met de auto verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat jouw auto wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt onder andere geen uitkering van ons als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Of bij schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling. Ook schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet vergoed.

Extra informatie

In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor Zero geldt een standaard eigen risico van € 150.

Extra informatie

Kies je voor een herstelbedrijf dat niet is aangesloten bij ons netwerk? Dan is er een eigen risico van € 300,- bij ruitreparatie en € 550,- bij ruitvervanging en overige schades.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie per maand via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor ieder jaar dat je geen schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren heeft invloed op de hoogte van de premie. Wij berekenen ieder jaar opnieuw jouw persoonlijke premie.

Extra informatie

Als je schade claimt, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van je premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt een jaar later. Ieder jaar krijg je voor de einddatum van de verzekering een nieuw aanbod van ons.

Extra informatie

We kunnen de verzekering ook eerder stoppen. Dit doen we onder andere als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.