Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of werkster is verzekerd.

Oppassen of logeren

Aansprakelijkheid voor schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal  25.000,-.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan geleende spullen

Schade aan zaken die aan uw zorg zijn toevertrouwd, vergoeden wij tot maximaal  25.000,-.

Keuze: verhuur 2e woning

Het is mogelijk verhuur van een tweede woning in Nederland mee te verzekeren via een aanvullende dekking.

Schade door drones

Schade veroorzaakt bij het recreatief gebruik van een drone, met een maximaal gewicht van 20 kg., is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door auto

De aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook als je tijdens een sport- of spelsituatie spullen van een ander kapotmaakt, dan ben je meestal niet aansprakelijk. De schade wordt dan niet vergoed.

Schade tijdens werk

De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd. Ook als je daar een kleine onkostenvergoeding voor krijgt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Valt de schade onder de dekking van de verzekering? Maar ben je niet aansprakelijk? Dan kunnen wij namens jou verweer voeren richting de persoon die jou aansprakelijk heeft gesteld.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 1 maand later. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.