Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De doorlopende reisverzekering incl. annulering is een jaar geldig. Je bent verzekerd als je een vakantiereis maakt van tenminste 2 dagen. De dekking eindigt op de 91e dag van een aaneengesloten reis.

Extra informatie

De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het huisadres verlaat voor een reis. De verzekering eindigt bij terugkeer op het huisadres.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Je bent verzekerd voor diefstal, vermissing of beschadiging van je bagage. De bagage is verzekerd tot € 2.500,- per verzekerde voor het totaal van alle spullen. Er geldt een maximum van € 7.500,- voor alle verzekerden samen. Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Voor het bepalen van de dagwaarde hanteren wij een afschrijving.

De afschrijvingslijst vind je hier.

Extra informatie

Contant geld en waardepapieren zijn verzekerd tot max. € 250,-. Kostbaarheden zijn verzekerd tot max. € 550,- per verzekerde met een max. van € 1.000,- voor iedereen samen. Let op: je bent alleen verzekerd als je voorzichtig met je spullen omgaat.

Bijzondere sporten

Verzekerd zijn langlaufen, 'normaal' skiën en snowboarden op de piste. Uitgesloten zijn gevaarlijke activiteiten, bijv. bergbeklimmen, afdalen in grotten, alle vechtsporten,  bungeejumpen en nog een aantal andere activiteiten.

Extra informatie

De activiteiten delta- en ultralightvliegen, paragliding, parachutespringen, zweefvliegen, hanggliding, skydiven, parapenten worden niet gezien als gevaarlijke sport (activiteit) wanneer dit onder begeleiding van een erkende instructeur plaatsvindt.
 

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis. Schade aan, of diefstal van, je vervoermiddel is niet verzekerd.

Ongevallen

Jij (of je nabestaanden) ontvangen een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens de reis. Bij overlijden is dat € 10.000 en bij blijvende invaliditeit maximaal € 50.000, afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze verzekering vergoedt de kosten als je je reis moet annuleren of vroegtijdig moet afbreken door o.a. een overlijden of ernstige ziekte. Als je samen reist met andere verzekerden op deze polis, worden de annuleringskosten of afbrekingskosten of omboekingskosten voor alle verzekerden vergoed.

Extra informatie

Bij annulering vergoeden wij de kosten tot € 2.500 per persoon en tot € 7.500 voor alle verzekerden samen per reis. Bij afbreken van de reis vergoeden wij de niet-gebruikte reisdagen. Bij overboeken of omboeken van de reis vergoeden wij de overboekings- of omboekingskosten tot maximaal het verzekerd bedrag voor annuleringskosten.

Onvoorziene kosten

Als een verzekerde noodzakelijke onvoorziene extra kosten maakt tijdens de vakantiereis, vergoeden wij deze.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude en als je onzorgvuldig met je spullen omgaat.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming op de vertrekdatum een negatief reisadvies (code oranje of rood) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Zakelijke reis

je bent niet verzekerd als u voor uw beroep of bedrijf reist. Reizen voor studie, stage of vrijwilligerswerk zijn wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale.

Eigen risico

Bij schade aan je bagage geldt een eigen risico van € 50,-. Voor vergoeding van annuleringskosten geldt een eigen risico van  € 150,-.

Alarmcentrale

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Alarmcentrale. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor meerdaagse reizen waar dan ook in de wereld. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan na 1 maand. Neem hiervoor contact op met je assurantieadviseur.