Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS Rechstsbijstand NV bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor rechtsbijstand bij geschillen als particulier. Dus niet als het juridische meningsverschil te maken heeft met de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw eigen woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw eigen woning.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of een uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook bijvoorbeeld over energie en telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis.

Wat is niet verzekerd?

U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten, daarin krijgt u ook geen hulp van DAS.

Letsel

Niet verzekerd is als iemand vindt dat u schade hebt veroorzaakt en u zich hiertegen wilt verweren. U krijgt dan geen advies en ook geen juridische hulp. Vaak kunt u hiervoor wel een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering (AVP).

Familie en relaties

Niet verzekerd zijn geschillen over huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, beëindiging van samenleving, een
verplichting tot levensonderhoud of vorderingen die daarvoor in de plaats komen. DAS kan in deze gevallen u wel eenmalig een juridisch advies geven.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er is onbeperkte vergoeding voor de kosten van de deskundigen in loondienst bij DAS.

Er zit een maximum aan de externe kosten die DAS vergoedt voor uw juridische hulp. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan  175 gaat. Dit geldt niet voor het verhalen van verkeerschaden of bij een strafzaak.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden wel speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in de Europese Unie verzekerd voor geschillen over arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht of een contract.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan na 1 maand. Neem hiervoor contact op met je assurantieadviseur.