Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, neerslag, storm, lekkage en aanrijding. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Alle Gevaren.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten en sportuitrustingen.

Extra informatie

Bij de inboedel horen onder andere ook je huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische apparatuur (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, jacuzzi, tuingereedschap, wasgoed en je huurders- of eigenarenbelang.

Verzekerd bedrag

Je inboedel is tot maximaal € 250.000,- verzekerd tegen nieuwwaarde. Voor bepaalde spullen in je huis gelden maximale vergoedingen of vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Als je spullen minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde vergoeden wij de dagwaarde. Voor het bepalen van de dagwaarde hanteren wij een afschrijvingslijst. 

Deze afschrijvingslijst vind je hier.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag van je inboedel kun je ook vaststellen aan de hand van de inboedelwaardemeter of een taxatie. Op de verzekering is dan de indexclausule van toepassing; jaarlijks wordt het verzekerde bedrag geïndexeerd. Je kunt dan 'Garantie tegen onderverzekering' krijgen. Dit betekent dat wij de volledige schade betalen.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem hierover vooraf contact met ons op. De vergoeding van deze kosten is wel aan regels gebonden.

Keuze: sieraden

Sieraden zijn standaard tot € 5.000,00 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan sieraden? Je kunt het verzekerde bedrag verhogen. Je betaalt hiervoor extra premie. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Extra informatie

Wil je je sieraden tegen verlies en buiten je huis verzekeren? Dat kan met een Buitenhuisdekking of Kostbaarhedenverzekering. Vraag je adviseur voor meer informatie.

Keuze: (Audio-) apparatuur

(Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computer)apparatuur behoren tot bijzondere bezittingen. Bijzondere bezittingen zijn standaard tot € 30.000,- verzekerd. Bij schade wordt de waarde of de herstelkosten aangehouden die deskundigen hier aan toekennen.

Extra informatie

De schadevergoeding van mobiele telefoon, laptop, tablet, digitale bril en smartwatch vindt plaats op basis van dagwaarde tot maximaal € 650,-.

Keuze: spullen buiten huis

Buitenhuisdekking is uitsluitend mee te verzekeren op Inboedel Alle Gevaren.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dit meeverzekeren? Kies dan voor Inboedel Alle Gevaren

Extra informatie

.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, ongedierte, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door je opzet of roekeloosheid of als in je huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat slecht onderhoud of onvoldoende zorg of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als je huis leegstaat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is of als je gaat verbouwen.

Eigen risico

Bij schade als gevolg van storm is een eigen risico van € 200 per stormschade. Dit eigen risico is afkoopbaar tegen betaling van extra premie.

Beroepsgoederen

Schade aan spullen die u voor uw beroep of bedrijf nodig hebt, zoals mobiele telefoon en laptop, is verzekerd tot maximaal € 5.000.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 1 maand later. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.