Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, neerslag, storm, lekkage en aanrijding. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Alle Gevaren.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten en sportuitrustingen.

Verzekerd bedrag

Je inboedel is tot maximaal  250.000,- verzekerd. Wij vergoeden voor inboedel niet ouder dan 10 jaar, de nieuwwaarde. Voor bepaalde spullen in je huis gelden maximale vergoedingen of vergoeden wij de dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem hierover vooraf contact met ons op. De vergoeding van deze kosten is wel aan regels gebonden.

Keuze: sieraden

Sieraden behoren tot bijzondere bezittingen. Bijzondere bezittingen zijn standaard tot  100.000,00 verzekerd. Diefstal van sieraden is verzekerd tot maximaal  30.000,00.

Keuze: (Audio-) apparatuur

(Foto-, film- audio- en video)apparatuur behoren tot bijzondere bezittingen. Bijzondere bezittingen zijn standaard tot  100.000,- verzekerd.

Keuze: spullen buiten huis

Buitenhuisdekking is uitsluitend mee te verzekeren op Inboedel Alle Gevaren.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dit meeverzekeren? Kies dan voor Inboedel Alle Gevaren

Glas

Schade aan glas (ruiten, douchecabine etc.) in je woonhuis is standaard verzekerd. Verzekerd is de glasschade door vrijwel alle oorzaken. Ook eventueel schilderwerk aan het kozijn van het gebroken ruit is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, ongedierte, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Inboedel buiten de woning

Je inboedel buiten de woning is niet verzekerd. Maar we vergoeden wel schade aan je tuinmeubelen, vlaggenstok, tuingereedschap en wasgoed in de tuin. Er is geen dekking voor schade door neerslag en storm.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door slecht onderhoud of onvoldoende zorg of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als je huis leegstaat, buiten gebruik of gekraakt is.

Eigen risico

Er is standaard een eigen risico van  100,00 per gebeurtenis van toepassing. Dit eigen risico is afkoopbaar tegen betaling van extra premie. Bij schade als gevolg van storm is een eigen risico van toepassing van  200,00 per stormschade. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.

Overstroming

Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat uw woonhuis in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Beroepsgoederen

Schade aan spullen die u voor uw beroep of bedrijf nodig hebt zijn meeverzekerd tot maximaal  10.000,00.

Inboedel op een ander adres

Je inboedel is maximaal 6 maanden voor  25.000,- verzekerd in een ander bewoond woonhuis in Nederland. Deze dekking geldt ook bij opslag van jouw inboedel bij een professioneel selfstoragebedrijf of verhuisbedrijf. In dat geval is schade door diefstal en vandalisme alleen gedekt na braak.

Waar ben ik gedekt?

Je bent gedekt als je spullen aanwezig zijn in je huis dat op het polisblad staat. Er is ook dekking in de bij jouw huis bijbehorende bijgebouwen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.