Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, neerslag, storm, lekkage en aanrijding. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Alle Gevaren.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om verdere schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten en sportuitrustingen.

Extra informatie

Bij de inboedel horen onder andere ook je huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische apparatuur (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, tuingereedschap, wasgoed en je huurders- of eigenarenbelang.

Verzekerd bedrag

Je inboedel is tot maximaal € 250.000,- verzekerd. Wij vergoeden voor inboedel niet ouder dan 10 jaar, de nieuwwaarde. Voor bepaalde spullen in je huis gelden maximale vergoedingen of vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

Huurders- of eigenarenbelang is standaard verzekerd voor € 25.000,-. U kunt dit bedrag
verhogen naar € 50.000,- of € 75.000,-. Vraag je adviseur voor meer informatie.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem hierover vooraf contact met ons op. De vergoeding van deze kosten is wel aan regels gebonden.

Keuze: sieraden

Sieraden behoren tot bijzondere bezittingen. Bijzondere bezittingen zijn standaard tot € 100.000,00 verzekerd. Diefstal van sieraden is verzekerd tot maximaal € 30.000,00.

Extra informatie

Wil je je sieraden tegen verlies en buiten je huis verzekeren? Dat kan met een  Kostbaarhedenverzekering. Vraag je adviseur voor meer informatie.

Keuze: (Audio-) apparatuur

(Foto-, film- audio- en video)apparatuur behoren tot bijzondere bezittingen. Bijzondere bezittingen zijn standaard tot € 100.000,- verzekerd.

Extra informatie

Mobiele elektronica is alleen verzekerd voor schade als gevolg van brand, bliksem, storm, neerslag en lekkage.

Keuze: spullen buiten huis

Buitenhuisdekking is uitsluitend mee te verzekeren op Inboedel Alle Gevaren.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dit meeverzekeren? Kies dan voor Inboedel Alle Gevaren

Glas

Schade aan glas (ruiten, douchecabine etc.) in je woonhuis is standaard verzekerd. Verzekerd is de glasschade door vrijwel alle oorzaken. Ook eventueel schilderwerk aan het kozijn van het gebroken ruit is verzekerd.

Extra informatie

Schade die door (ver)bouw is veroorzaakt of als het woonhuis langer dan 3 maanden leeg staat of is gekraakt, is niet verzekerd. Heeft u een woonhuisverzekering bij ons gesloten dan is het glas op die verzekering meeverzekerd en valt dan niet onder de inboedelverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, ongedierte, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Extra informatie

Is de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft
de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de verzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is niet verzekerd.

Inboedel buiten de woning

Je inboedel buiten de woning is niet verzekerd. Maar we vergoeden wel schade aan je tuinmeubelen, vlaggenstok, tuingereedschap en wasgoed in de tuin.
Er is geen dekking voor schade door neerslag en storm.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door slecht onderhoud of onvoldoende zorg of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als je huis leegstaat, buiten gebruik of gekraakt is.

Eigen risico

Er is standaard een eigen risico van € 100,00 per gebeurtenis van toepassing. Dit eigen risico is afkoopbaar tegen betaling van extra premie. Bij schade als gevolg van storm is een eigen risico van toepassing van € 200,00 per stormschade. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.

Extra informatie

Het is mogelijk te kiezen voor een eigen risico van € 250,00. U krijgt dan een korting op de premie.

Overstroming

Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat uw woonhuis in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor
waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Beroepsgoederen

Schade aan spullen die u voor uw beroep of bedrijf nodig hebt zijn meeverzekerd tot maximaal € 10.000,00. 

Inboedel op een ander adres

Je inboedel is maximaal 6 maanden voor € 25.000,- verzekerd in een ander bewoond woonhuis in Nederland. Deze dekking geldt ook bij opslag van jouw inboedel bij een professioneel selfstoragebedrijf of verhuisbedrijf. In dat geval is schade door diefstal en vandalisme alleen gedekt na braak.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering verzekert schade aan je inboedel/je spullen in je huis en de bij uw huis bijbehorende bijgebouwen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan het gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëndigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.