Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS Rechstsbijstand NV bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor rechtsbijstand bij geschillen als particulier. Dus niet als het juridische meningsverschil te maken heeft met de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf.

Extra informatie

Heeft de gebeurtenis waardoor het geschil ontstaan is, plaatsgevonden voor de looptijd van de verzekering? En was je niet van die gebeurtenis op de hoogte of kon je daarvan niet op de hoogte zijn? Dan kunt u toch rechtsbijstand krijgen. DAS kan je vragen aan te tonen dat u niet van de gebeurtenis op de hoogte was of kon zijn. 

Verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je eigen woning. Of conflicten met buren of de overheid over je eigen woning.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook bijvoorbeeld over energie en telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt geen juridische hulp als je het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten ben je niet verzekerd voor juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten, daarin krijg je ook geen hulp van DAS.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die DAS vergoedt voor uw juridische hulp. En je krijgt geen juridische hulp als jouw zaak over minder dan € 175  gaat. Dit geldt niet voor het verhalen van schade of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er is onbeperkte vergoeding voor de kosten van de deskundigen in loondienst bij DAS. 

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in de Europese Unie verzekerd voor geschillen over arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht of een contract.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan na 1 maand. Neem hiervoor contact op met je assurantieadviseur.