Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u, uw partner of kinderen onbedoeld schade toebrengen aan een ander of aan iemands bezittingen, dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Deze verzekering, ook wel WA verzekering genoemd, vergoedt de kosten van deze schade.

Wat is verzekerd?

U, uw partner en andere personen die op uw adres staan ingeschreven. Ook een au pair of 'witte werkster' (huispersoneel) is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot een bedrag van € 12.500,-.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te verplaatsen. U laat de wasmachine vallen waardoor deze stuk gaat.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren aan iemand anders veroorzaken, is ook verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Denk hierbij aan een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Schade veroorzaakt door uw recreatiewoning, stacaravan of volkstuinhuisje binnen Europa is ook verzekerd. Als u uw recreatiewoning uitsluitend verhuurd aan anderen, dan bent u hiervoor niet verzekerd.

Keuze: meeverzekeren elobikes

Uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een fiets met trapondersteuning, de zogenoemde elobike, kunt u meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf wordt niet vergoed. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van andere verzekerden.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot € 25.000,-. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door auto

Schade door auto is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt of schade aan zijn spullen toebrengt, dan is dat niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt. Schade door drones, modelvliegtuigen/-auto’s en -boten is verzekerd als deze niet zwaarder zijn dan 20 kilogram.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk wel.

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk. Als uw kind(eren) in hun vrije tijd voor anderen werken, is dit wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt een verzekerde schade aan spullen van een andere verzekerde? Dan vergoeden wij dit niet. Onderlinge letselschade is wel verzekerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Als u zelf kiest voor een eigen risico van € 150,- per schadegeval, dan krijgt u een korting van 15% op uw premie.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is in de hele wereld van kracht.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.