Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer. Het moet gaan om een auto die u niet dagelijks gebruikt en 20 jaar of ouder is. De dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

U kunt de verzekering afsluiten als u maximaal 5.000 kilometer per jaar rijdt met uw oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere het slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties. U kiest zelf hoe uitgebreid u zich verzekert.

Reparatie

U mag zelf kiezen waar u de schade laat herstellen.

Keuze: diefstal of total loss

Schade door diefstal of total loss is verzekerd onder de beperkt cascodekking en de volledige cascodekking. Bij diefstal kunnen een aantal beveiligingsvereisten van toepassing zijn.

Extra informatie

Als uw oldtimer total loss is, kunt u het wrak terugkrijgen. Een cascodekking noemen we ook wel een allrisk-dekking. Het minimale verzekerbare bedrag is € 3.500,-.

Keuze: schade door brand of natuur

Heeft uw oldtimer een beperkt casco of volledige cascodekking? Dan is schade door brand of natuur verzekerd. U krijgt de taxatiewaarde of een daarop gebaseerd bedrag vergoed als het taxatierapport niet ouder is dan 36 maanden.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn bij afsluiten van de verzekering. De taxatiewaarde is de waarde van uw oldtimer op het moment van taxeren.

Keuze: inbraak

Heeft uw oldtimer een beperkt casco of volledige cascodekking? Dan is schade door inbraak verzekerd.

Keuze: ruitschade

De kosten van ruitreparatie of -vervanging zijn verzekerd bij de beperkt cascodekking of een volledig cascodekking.

Keuze: schade aan je oldtimer

Heeft u uw oldtimer volledig casco verzekerd? Dan is schade aan uw oldtimer verzekerd, ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Als extra optie kunt u pechhulp Nederland afsluiten. Deze dekking helpt u bij pech in Nederland. De optie hulpverlening buitenland helpt u bij pech in het buitenland, maar ook bij een defect aan uw oldtimer.

Keuze: rechtsbijstand

Deze aanvullende dekking biedt rechtshulp bij juridische conflicten die zijn ontstaan tijdens deelname aan het wegverkeer met de verzekerde oldtimer. Maar ook bij juridische conflicten die gaan over het kopen, bezitten, onderhouden, repareren en verkopen van de verzekerde oldtimer.

Keuze: schade inzittenden of ongevallen inzittenden

Bij een schade inzittendendekking vergoeden we de schade die een inzittende lijdt door een ongeval met de oldtimer. Bij een ongevallen inzittendendekking keren we een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval met de oldtimer.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door misbruik van alcohol en drugs, opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs wordt niet vergoed. Ook schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling wordt niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw oldtimer is er een eigen risico per gebeurtenis van toepassing. De hoogte hiervan hangt af van de waarde van uw oldtimer.

Extra informatie

Bij een waarde tot en met € 35.000,- is het eigen risico € 140,- per gebeurtenis. Bij een waarde vanaf € 35.000,- tot € 46.000,- is het eigen risico € 450,- per gebeurtenis. Daarboven is het eigen risico op aanvraag.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.